Top témy

Aktuality

PosAm adaptoval IT systémy Slovak Telekom na štandard SEPA

14. februára 2014

PosAm navrhol a zrealizoval pre spoločnosť Slovak Telekom projekt významných zmien kľúčových IT systémov prevádzkovaných na platforme SAP. Úprava podnikových systémov SAP ERP a SAP RMCA zabezpečila v Slovak Telekom kompatibilitu s novými pravidlami a štandardami SEPA pre realizáciu bezhotovostných platieb v rámci EÚ. PosAm úspešne spustil projekt SEPA do prevádzky k 1. februáru 2014.

Lekári rôznych krajín si rozumejú aj vďaka PosAm-u

09. decembra 2013

PosAm v rokoch 2010, 2011 a 2013 participoval na projekte EpSOS, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality a bezpečnosti zdravotníckych služieb občanom. Vyvinul a dodal softvérové komponenty, ktoré zabezpečujú sémantickú transformáciu štruktúrovaných dokumentov, ktoré si krajiny vymieňajú v rámci procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj vďaka tomu si lekári z rôznych krajín vzájomne rozumejú.

Aj občania menších obcí a miest budú môcť komunikovať elektronicky

29. novembra 2013

PosAm v konzorciu s firmou DATALAN uspel vo výberovom konaní na realizáciu  projektu Dátového centra obcí a miest (DCOM). Hlavným cieľom projektu DCOM je sprístupniť a v podstatnej miere zlepšiť poskytovanie e-služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Konzorcium pripraví nové softvérové aplikácie podporujúce výkon samosprávnych kompetencií a poskytne ich obecným úradom vo forme „softvér ako služba“.

Business Gets Social

18. novembra 2013

„Svet“ trávi 22% času na sociálnych sieťach a blogoch. Ako využiť vo firmách tento fenomén na dosiahnutie ich rastu, podporu inovatívnosti a zvýšenie produktivity?

PosAm je v Sieni slávy Národnej ceny SR za kvalitu

18. novembra 2013

V rámci konferencie „Kvalitou na ceste k výnimočnosti“, ktorá sa konala 11.11.2013 v Bratislave, bola otvorená Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu, ktorej súčasťou sa stalo aj meno našej spoločnosti. PosAm získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu ešte v roku 2003.