Top témy

Aktuality

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

25. apríla 2019

ParkDots od marca monitoruje obsadenosť parkovacích miest vyhradených pre nabíjanie elektromobilov na jednej z najvyťaženejších staníc pri Fresh Markete v Bratislave. Výsledky pilotného projektu veľmi rýchle presvedčili spoločnosť ZSE o užitočnosti tohto riešenia. Službu ZSE Drive Intelligent parking preto plánujú rozšíriť do celej siete nabíjacích staníc ZSE Drive.

PosAm potvrdil rekordné výsledky v úspešnom roku 2018

07. marca 2019

V pondelok, 4.3.2019, boli oficiálne potvrdené výsledky spoločnosti za rok 2018. Skupina PosAm(1) dosiahla historicky najvyššie hodnoty v tvorbe pridanej hodnoty (21 381 tisíc EUR) aj EBITBA (4 412 tisíc EUR). Rok 2018 je možné hodnotiť ako úspešný nielen optiku čísiel. Zaujímavý posun vidno vo výkonnosti, v produktovom portfóliu, aj v regionálnej prítomnosti. Dá sa povedať, že niekoľkoročné úsilie zamerané na strategický rozvoj a smerovanie spoločnosti začalo prinášať svoje ovocie.

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

16. januára 2019

Členské štáty EÚ majú povinnosť do roku 2023 zabezpečiť občanom a spoločnostiam prístup k digitálnym on-line službám založeným na princípe „Jeden krát a dosť“, ktoré im zjednodušia administratívu v rámci EÚ. Cieľom je znížiť záťaž pre občanov a firmy a uľahčiť plnenie zákonných povinností aj v rámci rôznych štátov EÚ, čím sa ušetrí až 855 000 hodín a minimálne 11 miliárd EUR ročne. Na Slovensku je súčasťou overovacieho konceptu, realizovaného v rámci projektu TOOP, Register účtovných závierok Ministerstva financií SR z dielne PosAm.

Aby slovo „učiteľ“ znova vzbudzovalo rešpekt

28. novembra 2018

Príbehy o odhodlaných, výnimočných a najmä vytrvalých učiteľoch, ktorí vo svojej práci už desaťročia žiakov nie len vyučujú na hodinách, ale sa im venujú ďaleko nad rámec ich povinností.