Top témy

Aktuality

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

08. apríla 2020

Súčasná krízová situácia súvisiaca so šírením nového vírusu zasiahla aj do života pracovníkov miestnej územnej samosprávy. Vytvorila bariéru, ktoré znemožnila ľuďom pracovať podľa bežných zvyklostí. Prekonať im túto bariéru pomôžu najmodernejšie informačné technológie, ktoré umožňujú plnohodnotne pracovať v tímoch aj priamo z domova. PosAm a Microsoft, na podnet ZMOS, sprístupnili pre všetky obce na Slovensku kolaboračný nástroj Microsoft Teams.

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

08. novembra 2019

Víťazkou tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča (CDI) sa stala pedagogička Zdenka Baxová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Vo finále sa stretla s nemenej pôsobivými učiteľmi – informatičkou Angelikou Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici a Ivanom Hnátom z Gymnázia F. V. Sasinku v Skalici, ktorý si dnes užíva zaslúžený dôchodok po desaťročiach práce so žiakmi v oblasti chémie. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ceny si finalisti prevzali 7. novembra 2019 počas slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

25. septembra 2019

Od pondelka, 23.9.2019, môžu vodiči v Malackách využívať nové záchytné parkovisko v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, s kapacitou 91 miest. Parkovisko funguje na princípe „chytrého parkovania“, čo v praxi znamená, že obsadenosť každého miesta zaznamenávajú senzory a túto  informáciu majú vodiči k dispozícií v reálnom čase, prostredníctvom mobilnej aplikácie ParkDots a informačných tabúľ v meste.

Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

17. júna 2019

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V roku 2019 sa organizátori rozhodli posunúť projekt o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane člennom alebo členkou klubu CDI Alumni. Cieľom zakladateľov Nadácie Dionýza Ilkoviča, je okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi.

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

09. mája 2019

PosAm získal ocenenie „Spoľahlivý dodávateľ v oblasti inovácií“ za rok 2018, ktorú mu udelila energetická spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.. Ocenenie je o to hodnotenejšie, že naša spoločnosť bola  ocenená na úkor dodávateľov v core biznise zákazníka a je jedinou IT firmou, ktorá ho za dlhé roky získala. Po viacerých oceneniach z bankového sektora je to pre nás ďalšie ocenenie potvrdzujúce vysokú úroveň firemných služieb a riešení, tentoraz aj v sektore energetiky.