Top témy

Aktuality

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

08. novembra 2019

Víťazkou tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča (CDI) sa stala pedagogička Zdenka Baxová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Vo finále sa stretla s nemenej pôsobivými učiteľmi – informatičkou Angelikou Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici a Ivanom Hnátom z Gymnázia F. V. Sasinku v Skalici, ktorý si dnes užíva zaslúžený dôchodok po desaťročiach práce so žiakmi v oblasti chémie. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ceny si finalisti prevzali 7. novembra 2019 počas slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

25. septembra 2019

Od pondelka, 23.9.2019, môžu vodiči v Malackách využívať nové záchytné parkovisko v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, s kapacitou 91 miest. Parkovisko funguje na princípe „chytrého parkovania“, čo v praxi znamená, že obsadenosť každého miesta zaznamenávajú senzory a túto  informáciu majú vodiči k dispozícií v reálnom čase, prostredníctvom mobilnej aplikácie ParkDots a informačných tabúľ v meste.

Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

17. júna 2019

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V roku 2019 sa organizátori rozhodli posunúť projekt o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane člennom alebo členkou klubu CDI Alumni. Cieľom zakladateľov Nadácie Dionýza Ilkoviča, je okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi.

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

09. mája 2019

PosAm získal ocenenie „Spoľahlivý dodávateľ v oblasti inovácií“ za rok 2018, ktorú mu udelila energetická spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.. Ocenenie je o to hodnotenejšie, že naša spoločnosť bola  ocenená na úkor dodávateľov v core biznise zákazníka a je jedinou IT firmou, ktorá ho za dlhé roky získala. Po viacerých oceneniach z bankového sektora je to pre nás ďalšie ocenenie potvrdzujúce vysokú úroveň firemných služieb a riešení, tentoraz aj v sektore energetiky.