Top témy

Aktuality

Úspešná recertifikácia integrovaného manažérskeho systému

23. októbra 2013

Popredná medzinárodná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas realizovala v uplynulom týždni niekoľkodňový hĺbkový audit, ktorý potvrdil PosAm-u certifikácie podľa noriem ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Úspešný zahraničný tender v bankovom sektore

18. októbra 2013

PosAm sa podieľal ako technologický partner na víťazstve v tendri na dodávku technických prostriedkov pre snímanie digitalizovaného vlastnoručného podpisu pre taliansku bankovú skupinu.

Riešenia pre poisťovne zaujali aj v zahraničí

30. septembra 2013

Dlhoročné skúsenosti a najnovšie investície v oblasti vývoja a implementácie aplikácií pre podporu predaja poistných produktov a manažmentu poistných udalostí majú zásluhu na tom, že sa PosAm začína presadzovať s riešeniami pre core business poisťovní aj v zahraničí.

O RIS sa zaujímajú aj študenti vysokých škôl

12. septembra 2013

V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme pre študentov ekonomických fakúlt vysokých škôl zo Slovenska a z Nemecka pripravili odbornú prezentáciu na tému rozpočtovania vo verejnej správe na Slovensku. Predstavili sme im aj náš Rozpočtový informačný systém, ktorý patrí vo svojej oblasti k špičkovým európskym IT riešeniam.

PosAm je opäť v nominácii na ocenenie IT FIRMA roka

02. augusta 2013

Spoločnosť PosAm je aj v roku 2013 zaradená do užšej nominácie na prestížne ocenenie IT FIRMA roka. Aj tieto nominácie potvrdzujú dlhodobú schopnosť firmy vytvárať a uvádzať na trh inovatívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou.