Top témy

Aktuality

Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

17. augusta 2016

PosAm odovzdal do prevádzky nový systém pre riadenie a realizáciu predajných procesov a podporu obslužných procesov v ZSE Energia. Vďaka nemu bude spoločnosť schopná zefektívniť predaj, zvýšiť úspešnosť predajcov, rýchlejšie aktivovať zmluvy a znížiť prácnosť a chybovosť pri ich spracovaní. Okrem zvýšenia výnosov a zníženia nákladov tým ZSE Energia napĺňa svoj zámer byť modernou spoločnosťou, ktorá medzi prvými adaptuje aktuálne trendy.

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

28. júla 2016

V októbri 2016 sa už po ôsmy krát zídu poprední predstavitelia spoločností z oblasti poisťovníctva na výročnej konferencii 8th Annual Insurance Distribution Strategies v Amsterdame. Jedná sa o jednu z najprestížnejších európskych akcií svojho druhu zameranú na biznis stratégie v poisťovníctve. PosAm sa na nej bude venovať téme, ako skrátiť čas a znížiť náklady na uvedenie poistného produktu na trh prostredníctvom rôznych predajných kanálov.

IDC Digital Office: Digitálny životný cyklus dokumentov

24. júna 2016

V polovici júna organizovala v Prahe spoločnosť IDC konferenciu s názvom Digital Office. Jej hlavným cieľom bolo ukázať cestu od papierových dokumentov k ich kompletnej digitálnej existencii. Hlavným partnerom konferencie bol PosAm.

Okolo Slovenska s podporou PosAm

08. júna 2016

V utorok, 7.6.2016, odštartoval prológom jubilejný, 60. ročník najvýznamnejšieho cyklistického podujatia na Slovensku - Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Medzi partnerov podujatia patrí už tretí rok v rade PosAm.

End User Services pre rumunskú pobočku Deutsche Telekom Pan-Net

30. mája 2016

Rumunsko sa stalo v máji ďalšou krajinou, v ktorej PosAm buduje a bude prevádzkovať infraštruktúru pre zastúpenie spoločnosti Deutsche Telekom Pan-Net. DT Pan-Net je nová organizačná zložka v rámci Deutsche Telekom, ktorej úlohou je vybudovať celoeurópsku sieť a spoločnú technologickú platformu, pre poskytovanie služieb jednotlivým národným poskytovateľom v rámci DT.