Top témy

Aktuality

Budgetspecialists.eu na GLOBSEC Tatra Summite

02. novembra 2016

V Bratislave sa 27.-30. októbra uskutočnil GLOBSEC Tatra Summit. Ten patrí medzi popredné svetové podutia zamerané na globálnu bezpečnosť, ale rieši aj aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Za päť rokov si Tatra summit získal renomované miesto medzi podujatiami v celej Európe a bol určite top podujatím slovenského predsedníctva EÚ. Medzi partnerov podujatia patril aj PosAm.

Úspešná recertifikácia integrovaného manažérskeho systému

21. októbra 2016

PosAm má na ďalšie 3 roky potvrdenú certifikáciu podľa noriem ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, OHSAS 18001 a ISO 14001. Niekoľkodňový hĺbkový audit vykonala v uplynulom týždni popredná medzinárodná certifikačná spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s. r. o. PosAm má integrovaný manažérsky systém (IMS) s touto kombináciou noriem zavedený už od roku 2007.

Kvalitnejšia výuka informatiky na univerzitnej pôde s novým vybavením

22. septembra 2016

Študenti Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v od tohto akademického roka učia aj v počítačovej učebni s novým vybavením, ktoré zabezpečila spoločnosť PosAm. Slávnostné odovzdanie do užívania sa uskutočnilo v utorok 20.9.2016 za účasti predstaviteľov fakulty a PosAmu.

DCOM - inšpirácia pre budovanie eGovernmentu v Macedónsku

22. augusta 2016

Koncom júla sa v Bonne uskutočnilo stretnutie zástupcov macedónskej vlády a popredných predstaviteľov Deutsche Telekom (DTAG), ktorého cieľom bolo prezentovať skúsenosti skupiny DTAG v oblasti eGovernmentu. PosAm, ako nositeľ kompetencií v tejto oblasti v rámci skupiny DTAG, spoločne zo zástupcami DEUS, ako odberateľom riešenia, prezentovali unikátny slovenský projekt pre elektronizáciu samosprávy – DCOM (Dátové centrum obcí a miest).