Top témy

Aktuality

Kvalitnejšia výuka informatiky na univerzitnej pôde s novým vybavením

22. septembra 2016

Študenti Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v od tohto akademického roka učia aj v počítačovej učebni s novým vybavením, ktoré zabezpečila spoločnosť PosAm. Slávnostné odovzdanie do užívania sa uskutočnilo v utorok 20.9.2016 za účasti predstaviteľov fakulty a PosAmu.

DCOM - inšpirácia pre budovanie eGovernmentu v Macedónsku

22. augusta 2016

Koncom júla sa v Bonne uskutočnilo stretnutie zástupcov macedónskej vlády a popredných predstaviteľov Deutsche Telekom (DTAG), ktorého cieľom bolo prezentovať skúsenosti skupiny DTAG v oblasti eGovernmentu. PosAm, ako nositeľ kompetencií v tejto oblasti v rámci skupiny DTAG, spoločne zo zástupcami DEUS, ako odberateľom riešenia, prezentovali unikátny slovenský projekt pre elektronizáciu samosprávy – DCOM (Dátové centrum obcí a miest).

Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

17. augusta 2016

PosAm odovzdal do prevádzky nový systém pre riadenie a realizáciu predajných procesov a podporu obslužných procesov v ZSE Energia. Vďaka nemu bude spoločnosť schopná zefektívniť predaj, zvýšiť úspešnosť predajcov, rýchlejšie aktivovať zmluvy a znížiť prácnosť a chybovosť pri ich spracovaní. Okrem zvýšenia výnosov a zníženia nákladov tým ZSE Energia napĺňa svoj zámer byť modernou spoločnosťou, ktorá medzi prvými adaptuje aktuálne trendy.

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

28. júla 2016

V októbri 2016 sa už po ôsmy krát zídu poprední predstavitelia spoločností z oblasti poisťovníctva na výročnej konferencii 8th Annual Insurance Distribution Strategies v Amsterdame. Jedná sa o jednu z najprestížnejších európskych akcií svojho druhu zameranú na biznis stratégie v poisťovníctve. PosAm sa na nej bude venovať téme, ako skrátiť čas a znížiť náklady na uvedenie poistného produktu na trh prostredníctvom rôznych predajných kanálov.