Top témy

Aktuality

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm patrí medzi najlepšie PR projekty roka

27. novembra 2017

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm (cenadi.sk), ocenenie pre ľudí, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, získala druhé miesto v súťaži PR projektov, PROKOP 2017, v kategórii Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie. Do 8. ročníka súťaže bolo prihlásených celkom 115 prác.

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

24. novembra 2017

Moldavský nezávislý think-tank IDIS, v spolupráci so slovenským inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, uviedli do života webový portál localbudgets.viitorul.org, mapujúci hospodárenie miest a obcí v Moldavsku. Jeho cieľom je poskytnúť verejnosti relevantné údaje o rozpočte každého mesta a obce a cez vyššiu transparentnosť zlepšiť ich finančné riadenie. Vizualizáciu dát o štruktúre rozpočtu zabezpečuje riešenie z dielne PosAm.

Cena Dionýza Ilkoviča putuje do Michaloviec

10. novembra 2017

Cenu Dionýza Ilkoviča získal Jozef Smrek z Michaloviec. Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach vyučuje fyziku a matematiku. Ocenenie získal za rozvoj mimoškolskej činnosti práve vo fyzike. Už desaťročia sa venuje talentovaným študentom, ktorých fascinujú prírodné vedy a pod vedením pána učiteľa Smreka sa pripravujú na viaceré fyzikálne súťaže, ako napríklad Fyzikálna olympiáda, alebo Turnaj mladých fyzikov. Študenti Jozefa Smreka nezriedka bodujú aj v medzinárodných kolách týchto súťaží.

Cenu Dionýza Ilkoviča čaká veľké finále

06. novembra 2017

Porotcovia vybrali mená troch finalistov. Miroslava Kozáka, ktorý na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi vedie krúžok Chemickej olympiády, Pavla Kubinca z 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktorý študentov pripravuje na súťaž Turnaj mladých fyzikov a vedúceho fyzikálneho krúžku Jozefa Smreka z michalovského Gymnázia Pavla Horova, ktorý študentov pripravuje na viaceré súťaže.