Top témy

Aktuality

Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

17. júna 2019

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V roku 2019 sa organizátori rozhodli posunúť projekt o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane člennom alebo členkou klubu CDI Alumni. Cieľom zakladateľov Nadácie Dionýza Ilkoviča, je okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi.

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

25. apríla 2019

ParkDots od marca monitoruje obsadenosť parkovacích miest vyhradených pre nabíjanie elektromobilov na jednej z najvyťaženejších staníc pri Fresh Markete v Bratislave. Výsledky pilotného projektu veľmi rýchle presvedčili spoločnosť ZSE o užitočnosti tohto riešenia. Službu ZSE Drive Intelligent parking preto plánujú rozšíriť do celej siete nabíjacích staníc ZSE Drive.

PosAm potvrdil rekordné výsledky v úspešnom roku 2018

07. marca 2019

V pondelok, 4.3.2019, boli oficiálne potvrdené výsledky spoločnosti za rok 2018. Skupina PosAm(1) dosiahla historicky najvyššie hodnoty v tvorbe pridanej hodnoty (21 381 tisíc EUR) aj EBITBA (4 412 tisíc EUR). Rok 2018 je možné hodnotiť ako úspešný nielen optiku čísiel. Zaujímavý posun vidno vo výkonnosti, v produktovom portfóliu, aj v regionálnej prítomnosti. Dá sa povedať, že niekoľkoročné úsilie zamerané na strategický rozvoj a smerovanie spoločnosti začalo prinášať svoje ovocie.

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

16. januára 2019

Členské štáty EÚ majú povinnosť do roku 2023 zabezpečiť občanom a spoločnostiam prístup k digitálnym on-line službám založeným na princípe „Jeden krát a dosť“, ktoré im zjednodušia administratívu v rámci EÚ. Cieľom je znížiť záťaž pre občanov a firmy a uľahčiť plnenie zákonných povinností aj v rámci rôznych štátov EÚ, čím sa ušetrí až 855 000 hodín a minimálne 11 miliárd EUR ročne. Na Slovensku je súčasťou overovacieho konceptu, realizovaného v rámci projektu TOOP, Register účtovných závierok Ministerstva financií SR z dielne PosAm.