Top témy

Aktuality

Pohodlnejšie platby za parkovanie v Liptovskom Mikuláši

06. marca 2018

Od marca majú motoristi v Liptovskom Mikuláši život pohodlnejší.  Za parkovanie na mestských platených parkoviskách môžu zaplatiť cez aplikáciu ParkDots. Systém inteligentného parkovania pre mestá a obce vyvinul a v spolupráci s mestským zastupiteľstvom implementoval PosAm.

Cena Dionýza Ilkoviča spúšťa druhý ročník

20. februára 2018

Dnes, 20. februára 2018, začína sa druhý ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Ocenenie sa udeľuje pedagógom a nepedagogickým dobrovoľníkom, ktorí na základných a stredných školách rozvíjajú mimoškolskú činnosť v jednom zo štyroch prírodovedných predmetov – matematike, fyzike, chémii alebo v informatike. Od dnešného dňa ich môžu na ocenenie nominovať kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur. Záštitu nad druhým ročníkom Ceny Dionýza Ilkoviča prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nominačný formulár a ďalšie informácie sú na stránke www.cenadi.sk.

Spojenie, ktoré má potenciál dostať Slovensko na mapu s názvom Connected car

07. februára 2018

Zápisom do obchodného registra sa dňa 6.2.2018 Commander Services s.r.o. stala stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s r.o.. Spojenie kompetencií a know-how oboch spoločností a silné zázemie skupiny Deutsche Telekom umožní rozvoj pokročilých riešení v oblasti známej ako Connected car.

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm patrí medzi najlepšie PR projekty roka

27. novembra 2017

Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm (cenadi.sk), ocenenie pre ľudí, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, získala druhé miesto v súťaži PR projektov, PROKOP 2017, v kategórii Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie. Do 8. ročníka súťaže bolo prihlásených celkom 115 prác.

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

24. novembra 2017

Moldavský nezávislý think-tank IDIS, v spolupráci so slovenským inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, uviedli do života webový portál localbudgets.viitorul.org, mapujúci hospodárenie miest a obcí v Moldavsku. Jeho cieľom je poskytnúť verejnosti relevantné údaje o rozpočte každého mesta a obce a cez vyššiu transparentnosť zlepšiť ich finančné riadenie. Vizualizáciu dát o štruktúre rozpočtu zabezpečuje riešenie z dielne PosAm.