Top témy

Kompletne v cloude: pohodlne a s nízkymi nákladmi

Zákazník bol v situácií, keď musel v krátkom čase a s minimom investícií prebudovať celé IT prostredie. Presun IT infraštruktúry do cloudu ho odbremenil od starostlivosti o IT, ktoré sa pre neho stalo službou s jasne definovanými kvalitatívnymi parametrami a predikovateľnými prevádzkovými nákladmi.

Východisková situácia

IT infraštruktúra spoločnosti bola z pohľadu IT zrelá na dôchodok. Viac ako dva tucty fyzických serverov v heterogénnom prostredí mali priemerný vek 7-8 rokov. Tento stav spôsoboval časté výpadky a rôzne incidenty, ktoré narúšali plynulosť práce. Urgentnosť obnovy celej infraštruktúry sa ešte zvýšila v dôsledku plánovaného rozdelenia spoločnosti. Schopnosť zabezpečiť takú komplexnú úlohu interne však bola limitovaná nedostatkom personálu aj investičných zdrojov.

Zákazníkova požiadavka bola jasná. Do termínu rozdelenia firmy chcel mať zrealizovanú migráciu IT na novú infraštruktúru a oddelenie softvérových licencií od skupiny. Nové IT prostredie muselo garantovať funkčnosť, kvalitu a stabilitu pri minimálnych investičných nákladoch. Súčasťou riešenia mala byť dlhodobá profesionálna starostlivosť o celú infraštruktúru. Spoločnosť nechcela mať žiadne starosti s IT a chcela sa sústrediť iba na svoj biznis, bez potreby navyšovania interných personálnych kapacít dedikovaných na starostlivosť o IT.

Vyriešiť danú situáciu bolo v zásade možné dvoma spôsobmi. Zrealizovať konsolidáciu a obnovu IT infraštruktúry in-house, alebo presunúť celé IT do cloudu. Ekonomicky tak proti sebe stáli investičný a prevádzkový model. Po zohľadnení všetkých požiadaviek, potrieb a obmedzení si zákazník vybral riešenie migrácie celej IT infraštruktúry do cloudu.

Prínosy realizovaného riešenia

Zákazník získal modernú, výkonnú a stabilnú infraštruktúru pre všetky svoje firemné informačné systémy, ktorá je celá umiestnená v bezpečnom dátovom centre. Dostupnosť systémov je na úrovni 99,75 % a to aj vďaka zálohovaniu virtuálnych serverov a ich automatickej obnove pri výpadku niektorého z nich.

Uvedené riešenie získal zákazník s minimálnymi investičnými nákladmi a vďaka priebežnej modernizácii komponentov v cloude mu odpadá starosť o plánovanie investícií do obnovy IT. Takisto odpadajú interné personálne náklady na IT, keďže celá starostlivosť leží na pleciach poskytovateľa, ktorý poskytuje profesionálny dohľad, správu a podporu.

Z pohľadu prevádzkových nákladov odpadli zákazníkovi náklady na elektrickú energiu pre vlastné dátové centrum, ktorého priestory môže teraz zákazník využívať na iné účely.

Viac o projekte

Zdieľajte

späť hore