Top témy

Efektívny manažment IT požiadaviek v skupine firiem vďaka automatizovanému PosAm riešeniu

PosAm riešenie pre efektívny manažment IT služieb posunulo spoločnosti holdingu ENERGOCHEMICA od navzájom nekoordinovaného postupu so súvisiacou nevyhovujúcou kvalitou, efektivitou a kontrolou k spoločnému, štandardizovanému a plne automatizovanému procesu a merateľným výsledkom.

Každá zo spoločností, ktoré Energochemica združila do holdingovej štruktúry, riešila IT požiadavky oddelene, komplikovaným a navyše neefektívnym spôsobom. Procesy neboli jasne definované, požiadavky
prichádzali neorganizovane, chýbala prehľadná evidencia, priebeh a výsledok zásahu nebolo možné riadiť a merať.
Firme chýbali nielen záznamy požiadaviek, ale aj reporting zrealizovaných prevádzkových činností. Tento stav znemožňoval efektívne riadiť personálne kapacity (bez možnosti vyťažovať a zdieľať odborníkov) a zároveň nezaručoval primeranú úroveň kontroly, kvality, transparentnosti a nákladovej efektivity.

Zámerom spoločnosti bolo zjednotiť, optimalizovať a sprehľadniť podporu a prevádzku IT v holdingovej štruktúre. Očakávania smerovali hlavne k zavedeniu a štandardizácii procesného riadenia IT podpory, kvalitnej aplikačnej podpore týchto procesov vrátane katalógu služieb a vytvoreniu centrálneho kontaktného bodu pre nahlasovanie a riadenie požiadaviek.

Vzhľadom na holdingovú štruktúru a teritoriálne náročné rozmiestnenie jednotlivých prevádzok hľadala ENERGOCHEMICA dodávateľa s referenciami zo zložitých projektov, ktorý by dokázal navrhnúť komplexné riešenie a prispôsobiť ho individuálnym potrebám holdingu. Rozhodla sa pre PosAm Servio – výborne zvládnutý ticketingový systém pre automatické manažovanie úloh a ľudí, ktorý umožňoval tímu PosAm rýchle nasadenie do existujúceho prostredia. V tomto rozhodnutí sa spoločnosť utvrdila počas dvojmesačnej demoprevádzky PosAm Servio, kde si overila fungovanie pripravovaných zmien v praxi.

Nový systém zabezpečuje centrálnu evidenciu a sledovanie všetkých požiadaviek a prideľovanie úloh správnym pracovníkom s vhodnými znalosťami tak, aby bola úloha splnená kvalitne a včas. Navyše manažment získal kvalitný
nástroj pre kontrolu, hodnotenie a strategické riadenie IT služieb.

Viac o riešení:

Nový ticketingový systém v Energochemica Trading na báze PosAm Servio

Zdieľajte

späť hore

Profil zákazníka

  • Energochemica trading, a.s.
    ENERGOCHEMICA SE je holding, ktorý na Slovensku združuje významné spoločnosti v oblasti chemickej výroby (Chemko Strážske, Petrochema Dubová, FORTISCHEM, ENERGOCHEMICA TRADING) a elektroenergetiky (Novácka energetika, TP2).
    Na Slovensku zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov. Holding riadi z centrály v Bratislave výrobné závody a prevádzky, rozmiestnené vo vzdialenosti niekoľkých stoviek kilometrov od západu až po východ krajiny.