Top témy

Digitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty a zefektívnil obsluhu na kontaktných miestach

Eliminácia papierových dokumentov znížila náklady na tlač (papier, technické vybavenie, tonery, údržba) a archiváciu (personálne náklady, technické vybavenie, priestory, služby). Zrýchlilo sa vybavovanie klientov a odbúranie administratívnych činností umožnilo obsluhe viac sa venovať samotnému klientovi. Pozitívne ohlasy od obsluhy a zákazníkov sú dôkazom správnosti nasadenia tejto technológie.

Kontaktné miesta zákazníka obslúžia ročne tisícky klientov. Vznikajú pri tom rôzne dokumenty (zmluvy, zmenové požiadavky a pod.), ktoré musí klient podpísať. To znamenalo vytlačiť príslušné dokumenty, dať ich klientovi vo viacerých kópiách podpísať, naskenované uložiť v informačných systémoch a nakoniec archivovať aj papierovú verziu. Tento proces so sebou prinášal značné náklady na papier, spotrebný materiál, techniku, servis, spracovanie, obsluhu, atď. Ďalšími negatívami bol dlhý čas potrebný na vybavenie a fakt, že obsluha sa musela od klienta viac krát vzdialiť.

Zákazník sa preto rozhodol zabezpečiť podpisovanie dokumentov v digitálnej podobe bez nutnosti ich tlače a zároveň zachovať pre klienta pohodlnú formu vyjadrenia vôle – vlastnoručný podpis. Cieľom bolo zefektívniť, zrýchliť a skvalitniť obsluhu klientov pri súčasnom znížení nákladov a minimalizácií dopadov na existujúce procesy.

Skúsenosti a pozitívne referencie urobili z PosAmu integrátora nového riešenia, ktorý vďaka úzkej spolupráci s dodávateľmi, spoločnosťami Xyzmo a Wacom, disponoval potrebnými technológiami.

Výsledkom je, že celý proces na kontaktných miestach klienta, zahŕňajúci prípravu dokumentov, ich podpísanie, archiváciu a doručenie klientovi prebieha dnes v digitálnej podobe. Bezproblémové používanie systému potvrdzuje aj fakt, že iba málo ľudí si pýta aj papierovú formu výstupu.

Viac v prípadovej štúdií: Digitálny vlastnoručný podpis eliminoval papierové dokumenty

Zdieľajte

späť hore