Top témy

Allegro Multichannel v Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Dôležitú úlohu zohrávajú aj kvalitné služby pri predaji, založené na dôvere a transparentnosti. Naplniť tieto ciele má pomôcť nový multikanálový predajný systém pre maklérov zameraný na zážitkový predaj. Ten zároveň zjednocuje spoločné funkcionality systémov v ďalších kanáloch, aby sa optimalizovali náklady na vývoj a prevádzku.

Stav aplikačnej podpory predaja bol prekážkou v napĺňaní strategických zámerov

Vývoj softvérových riešení pre podporu predaja v Allianz - Slovenská poisťovňa (Allianz SP) zabezpečovali viacerí dodávatelia. Pre rôzne predajné kanály sa tak často vyvíjali softvérové komponenty s rovnakou funkcionalitou. Atomický vývoj jednotlivých systémov prinášal zvýšené náklady na vývoj, správu a prevádzku IS. Jednoznačne to vytváralo priestor pre možnú konsolidáciu.

V momente, keď si rýchlo rastúci segment predaja prostredníctvom maklérskych sietí vyžadoval inovovanú aplikačnú podporu predaja, bolo rozhodnuté nielen o vývoji samotného riešenia, ale aj o zmene prístupu k vývoju softvéru pre rôzne predajné kanály.

Zákazník potreboval výrazne zlepšiť podporu predaja

Aplikácia pre predaj prostredníctvom maklérskych sietí mala priniesť maximálnu podporu pri predaji - primárne životných poistení, zlepšiť servis pre zákazníkov a priniesť maximálnu mieru digitalizácie celého procesu. S ohľadom na predajný kanál, muselo byť celé riešenie ľahko integrovateľné do existujúcich maklérskych systémov.

Skutočnou výzvou pre zhotoviteľa však bola požiadavka maximálne zjednotiť aplikačnú podporu pre rôzne predajné kanály, s cieľom zvýšiť efektivitu pri príprave produktov a znížiť obstarávacie náklady odstránením redundantných časti dodávky.

PosAm potvrdil svoje kompetencie a dostal dôveru

Spoločnosť PosAm sa stala jedným z kľúčových hráčov v tomto konsolidačnom procese vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s tvorbou riešení pre podporu predaja v poisťovníctve. Vďaka svojim doménovým a technologickým expertným znalostiam mohol PosAm predstaviť inovatívne riešenie pre obe požadované oblasti.

Navrhli sme nové konsolidované riešenie pre multikanálový predaj

Pri riešení požiadavky na elimináciu redundancií v informačných systémoch pre rôzne predajné kanály sa PosAm zameral na procesy, ktoré sú pre všetky predajné kanály spoločné: tvorbu kalkulačných knižníc pre výpočet poistenia a komplexnú podpor tvorby kvotácií poistení.

PosAm navrhol novú technologickú vrstvu, ktorá by konsolidovala tieto procesy a bola spoločnou platformou pre aplikácie požívané v jednotlivých predajných kanáloch. Jednou z týchto aplikácií by bolo aj nové riešenie pre podporu predaja poistných produktov cez maklérov.

Aj pri tvorbe riešenia pre maklérov vsadil PosAm na úplne nový prístup k predaju produktov samotných. Ten mal viac reflektovať potrebu budovania vzťahov dôvery medzi poisteným a poisťovateľom založenom na kvalitných službách a transparentných informáciách, čomu sa prispôsobilo celé riešenie.

Očakávané benefity sa dostavili

Produkty sú zavádzané rýchlejšie a s menšími nákladmi, úroveň podpory predaja významne stúpla. Projekt tak úspešne naplnil ambície definované pri jeho štarte.

Zjednotili sme kľúčové funkcionality pre jednotlivé predajné systémy a zásadným spôsobom optimalizovali náklady pre proces predaja poistných produktov. Spoločná konsolidačná vrstva aplikácií pre jednotlivé predajné kanály významne skrátila čas potrebný na uvedenie nových poistných produktov na trh. A to rádovo až v týždňoch. Výsledné riešenie tiež prispelo k zníženiu prevádzkových nákladov spojených s dodávkou SW riešení.

Moderný systém na podporu predaja pre maklérov, zameraný na zážitkový asistovaný predaj, priniesol nový rozmer do predajného procesu nielen pre maklérov. Vo vysoko konkurenčnom prostredí, v ktorom poisťovňa pôsobí, sa jedná o dôležité kroky, ktoré prispejú k tomu, aby si Allianz – Slovenská poisťovňa udržala súčasné vedúce postavenie na trhu.

Viac o projekte

Zdieľajte

späť hore