Top témy

Sme najlepším partnerom Citrixu pre Cloud a Networking v regióne EMEA

PosAm prevzal posledný marcový týždeň ocenenie Citrix EMEA Excellence Award za rok 2012 ako Best Networking and Cloud Partner.

Po získaní statusu Citrix Cloud Advisor je ocenenie Citrix Best Networking and Cloud Partner pre región EMEA ďalším potvrdením mimoriadnych výsledkov, ktoré PosAm dosiahol v oblasti cloudových riešení a aplikačného networkingu. Status aj samotné ocenenie svojim významom značne presahujú hranice Slovenska.

Najväčšiu zásluhu na zisku ocenenia má návrh a úspešná implementácia cloudového riešenia typu IaaS pre Slovak Telekom. Implementované riešenie využíva najmodernejšie technológie Citrix CloudPlatform a CloudPortal Business Manager. Celosvetovo iba šiesta inštalácia podobnej technológie hovorí sama za seba.

Uvedená referencia potvrdzuje schopnosť PosAm uvádzať do reálneho života najnovšie technologické novinSmky a povyšuje naše kompetencie systémového integrátora na poli virtualizácie na úroveň integrátora cloudových riešení.

Zdieľajte

späť hore