Segmenty

Rozpočtový IS pre samosprávu

Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RIS.SAM) je centrálny informačný systém Ministerstva financií SR (MF SR), ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy. Zároveň je to nástroj, ktorý MF SR poskytuje bezplatne mestám a obciam pre skvalitnenie ich rozpočtového radenia.

Rozpočtový informačný systém pre samosprávy je súčasťou Rozpočtového informačného systému Ministerstva financií SR. Od roku 2011 zabezpečuje RISSAM pre Ministerstvo financií zber a centralizáciu údajov o rozpočtoch samosprávnych subjektov. Od začiatku roka 2013 prebieha plné plošné rozšírenie systému na všetky mestá a obce na Slovensku.

Nasadenie tohto systému zastrešuje Ministerstvo financií SR v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Ide o nový, centrálny systém, ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania rozpočtu verejnej správy. Zároveň je to však nástroj, ktorý MF SR dáva mestá a obciam k dispozícii pre potreby skvalitnenia ich rozpočtového radenia.

Rozpočtový informačný systém pre samosprávu – RISSAM predstavuje komplexné riešenie pre podporu zostavovania rozpočtu a transferu aktualizovaných dát do centrálneho Rozpočtového informačného sys­tému Ministerstva financií SR. Prenos dát pre­bieha prostredníctvom zabezpečeného pripojenia do Komunikačno-technologickej infraštruktúry (KTI) DataCentra v on-line režime. Medzi hlavné funkcie systému patrí podpora všetkých kľúčových procesov, ktoré prebiehajú v rámci správy rozpočtu obce: od zos­tavovania a schvaľovania rozpočtu, cez jeho úpravy a správu programového rozpočtu, až po export dát a tlač potrebných zostáv a výkazov. Samospráve poskytuje systém RISSAM funkčný, bezpečný a moderný nástroj na spravovanie rozpočtu s on-line prepojením na centrálny RIS.

Prínosy pre samosprávu

  • Splnenie legislatívnych požiadaviek v požadovanom čase a s minimálnymi rizikami
  • Pripojenie do KTI DataCentra MF SR
  • Jednoduchá práca s jednotným informačným systémom, nevyžadujúca si špecifické IT zručnosti
  • Garantovaný súlad systému s platnou metodikou
  • Zjednodušenie a sprehľadnenie práce s informáciami o rozpočte pre užívateľov na všetkých úrovniach
  • Plná podpora programového rozpočtovania
  • Bezplatná podpora užívateľov
  • Jednotné komunikačné rozhranie

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

  • Ministerstvo financií SR