Segmenty

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok, ako centralizované riešenie pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov, výrazne znížil administratívnu záťaž aj s tým súvisiace náklady podnikateľov a celkovo zvýšil transparentnosť výkazníctva, čím významne prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Register účtovných závierok (RÚZ) vytvoril centrálne miesto pre ukladanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov (výročné správy, správy audítora). Podnikatelia tak nemusia  predkladať tieto dokumenty viacerým štátnym orgánom a zároveň sú dáta dostupné všetkým inštitúciám aj  verejnosti. Register je praktickou ukážkou jedného z pravidiel eGovernmentu: Jeden krát a dosť. Znižuje administratívnu záťaž podnikateľov aj štátnej správy a uľahčuje podnikanie na Slovensku.

Údaje sú do Registra importované z viacerých zdrojov (Finančná správa, Centrálny konsolidačný systém, DataCentrum) a sprístupnené inštitúciám a verejnosti prostredníctvom webového alebo programového rozhrania. Jednoduchý a bezproblémový prístup k finančným údajom firiem výrazne zlepšuje dostupnosť údajov z účtovných závierok, zvyšuje transparentnosť podnikateľského prostredia a umožňuje využiť dáta pri tvorbe analýz a  prognózovaní ekonomického vývoja spoločnosti.

RÚZ je svojim spôsobom prelomovým, keďže Slovensko je len druhá krajina v únii, ktorá v porovnateľnej kvalite sprístupňuje finančné údaje firiem verejnosti. A  to spôsobom, ktorý so sebou priniesol reálne zlepšenie podnikania. Register slúži okrem štátnych inštitúcií tiež samotným podnikateľom, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Tí oceňujú prínos RÚZ z viacerých hľadísk:

Týždenník Trend venoval tomuto projektu celý editoriál technologickej ročenky. Vyzdvihol príspevok k transparentnosti podnikateľského prostredia.

Jozef Andacký, vedúci redaktor Trend: "Register účtovných závierok urobil k transparentnosti podnikateľského prostredia Slovenska taký veľký krok ako pred rokmi online obchodný register. Navyše, register účtovných závierok pre firmy neznamená dodatočnú administratívnu záťaž a komunikácia s úradmi sa dokonca zjednodušuje." Viac...

Popredný finančný analytik o projekte povedal, že je na európskej špici z pohľadu dostupnosti a kompletnosti finančných údajov firiem.

Filip Glasa, zakladateľ portálu Finstat.sk: "Slovensko sa spustením RÚZ stalo jednou z mála krajín, ktorá zverejnila finančné dáta firiem na internete v použiteľnej podobe a vôbec jednou z prvých krajín, ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data Set (druhá po Anglicku). Z pohľadu kompletnosti a použiteľnosti dát predbehlo Slovensko väčšinu európskych štátov." Viac...

OpenData komunita vysoko hodnotí jednoduchosť a použiteľnosť aplikačného rozhrania.

Peter Hanečák, IT expert na problematiku Open Data: "API je jednoduché a funkčné a je schopné efektívne poskytnúť údaje aj zložitejším aplikáciám. Neostáva iné než pochváliť." Viac...

Odborná porota IT Gala ocenila užitočnosť, kvalitu a prínos riešenia.

Register účtovných závierok bol nominovaný na IT projekt roka 2014. Viac ...

 Pimg - video iconeter Kolesár, Riaditeľ pre verejnú správu, PosAm

Kongres ITAPA ocenil RÚZ 3.miestom za prínos pri znižovaní byrokracie.

TS ITAPA: „Ocenili sme projekty, ktoré nás zbavili byrokracie a vďaka ktorým môže verejná správa poskytovať občanom a podnikateľom nové, jednoduchšie a rýchlejšie služby“. Viac...

Viac o riešení:

Prípadová štúdia: Register účtovných závierok

 

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

  • Ministerstvo financií SR