Segmenty

Projekt TOOP

Projekt TOOP reaguje na výzvu Európskej komisie v programe Horizont 2020, s názvom Once-Only inovácie pre verejnú správu. Slovenským zástupcom je spoločnosť PosAm, s podporou Ministerstva financií SR a Štatistického úradu.

Cieľom výzvy je navrhnúť a v pilotnej prevádzke demonštrovať kooperatívny spôsob výmeny dát naprieč krajinami EÚ vo vybraných situáciách. Projektu má v prostredí verejnej správy členských krajín EÚ umožniť lepšiu výmenu informácií a dokumentov týkajúcich sa podnikateľských subjektov.

Očakávané výsledky projektu prinesú úsporu času, zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty, rýchlejšie splnenie zákonných povinností, zvýšenie kvality a efektívnosti verejnej správy. V dlhodobom horizonte by to malo umožniť lepšie fungovanie spoločného trhu EÚ (digital single market) a zlepšiť služby verejnej správy smerom k podnikateľom.

V rámci projektu sa majú vypracovať princípy pre tvorbu, alebo zlepšenie elektronických služieb verejnej správy založené na spoločnej zdieľanej architektúre a podľa princípu „Once-Only“. Pre naplnenie tohto princípu sa prepoja registre v rôznych členských krajinách EÚ pri zachovaní bezpečnosti, kvality a ochrany dát.

Projekt je navrhovaný medzinárodným konzorciom pod vedením estónskej Tallinn University of Technology, do ktorého je zapojených 21 členských štátov EÚ. Slovenským zástupcom je spoločnosť PosAm, s podporou Ministerstva financií SR a Štatistického úradu.

Viac o projekte

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk