Segmenty

Informácie pre záujemcov o prístup k platforme Microsoft Teams

Vážená pani starostka/primátorka,

Vážený pán starosta/primátor,

reagujúc na Váš záujem o bezplatné využívanie platformy Microsoft Office 365 a nástroja pre podporu tímovej komunikácie Microsoft Teams by sme Vás chceli informovať, že systém je pre Vás pripravený. Pred jeho spustením vo Vašom meste / obci ešte ostáva zrealizovať niekoľko krokov spojených s jeho konfiguráciou, ktorá je špecifická pre Vaše mesto / obec. Konfigurácia nie je technicky náročná. Jej cieľom je nastavenie systému tak, aby okrem komunikácie útvarov mestského / obecného úradu bolo možné prostredníctvom platformy Microsoft Teams realizovať rokovanie mestského / obecného zastupiteľstva.

Vzhľadom k tomu, že zo strany miest a obcí je o zriadenie tejto služby veľký záujem realizácia si vyžiada niekoľko dní, počas ktorých budú pracovníci dohľadového centra kontaktovať zástupcov prihlásených obcí, ktorým poskytnú podporu pri nastavení a rozbehu služby. V záujme optimalizovať činnosti a čo najefektívnejšie poskytovať podporu budeme postupovať nasledovne:

Ak patríte k obciam využívajúcim informačný systém DCOM alebo miniDCOM, obslúži Vás dohľadové centrum DCOM.

Ak nevyužívate informačný systém DCOM, obslúži Vás dohľadové centrum spoločnosti PosAm, 02/49239050, servicedesk@posam.sk.

Obidvom vyššie uvedeným skupinám obcí poskytne dohľadové centrum asistenciu zameranú na inštaláciu aplikácie, vytvorenie konta starostu, konfiguráciu a zaradenie členov do tímov ako aj asistenciu pri procese rozbehu rokovaní zastupiteľstva.

V tejto súvislosti by sme vás chceli požiadať o trpezlivosť a veríme, že platforma Microsoft Teams prinesie do Vášho mesta / obce očakávaný úžitok.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


späť hore