Segmenty

Dátové centrum obcí a miest (DCOM)

Cieľom projektu je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv. Výsledkom bude nižšia administratívna záťaž občana, podnikateľa, samosprávy a jej zamestnancov.

V rámci projektu bolo vybudované dátové centrum, ktoré poskytuje mestám a obciam výpočtový výkon a  aplikácie (elektronické služby, informačné systémy) pre zabezpečenie ich agendy a vybavovanie požiadaviek verejnosti. Samosprávam umožňuje DCOM pozdvihnúť ich služby na úroveň, ktorú by vlastnými silami neboli schopné dosiahnuť. Občania a podnikatelia tak budú mať možnosť vybavovať svoje požiadavky elektronicky.

PosAm je lídrom konzorcia, ktoré projekt DCOM realizovalo na objednávku združenia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), ktoré založili spoločne Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Prínosy projektu

DCOM podstatne zvyšuje úroveň IT infraštruktúry obcí a miest, zlepšuje možnosti využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu, ale najmä sprístupňuje elektronické služby pre občanov. V skratke DCOM zabezpečuje:

 • Nový hardvér aj softvér v jednom balíku. Obce a mestá získali nové počítače, notebooky a tlačiarne. Všetko predinštalované s potrebným softvérom - stačí ich zapojiť a začať používať. Súčasťou služby je aj profesionálna podpora používateľov prostredníctvom call-centra.
 • Všetky služby sú elektronizované a prepojené. Vďaka elektronickým službám a ich prepojeniu na ďalšie systémy verejnej správy, najmä na centrálne registre, je práca zamestnancov samosprávy jednoduchšia, ľahšia, pohodlnejšia a požiadavky sú vybavené rýchlejšie.
 • Zhodu s legislatívnymi požiadavkami.  DCOM vyhovuje slovenskej a európskej legislatíve, takže obce majú istotu, že majú splnené všetky relevantné zákonné povinnosti.
 • Viac služieb občanom. Služby dostupné 24 hodín 7 dní v týždni prostredníctvom internetu umožnia obyvateľom pohodlne vybaviť väčšinu agendy z  domova alebo aj na cestách, a v čase ktorý im bude vyhovovať.

Súčasťou projektu je:

 • Vytvorenie a implementácia elektronických služieb samosprávy (eSlužby), ktoré budú používateľom k dispozícií prostredníctvom web portálov.
 • Plošné rozšírenie na obce a mestá.

V rámci projektu pôsobil PosAm v úlohe systémového integrátora zodpovedného za:

 • Vybudovanie infraštruktúry pre prevádzku všetkých informačných systémov (dátového centra)
 • Integráciu a prepojenie DCOM na referenčné registre (Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Kataster, Register adries a iné) a vybrané informačné systémy verejnej správy,
 • Prepojenie DCOM a súčasných informačných systémov obcí, aby z pohľadu obce išlo jeden systém, cez ktorý využíva všetky potrebné funkcie,
 • Podporné moduly pre samotnú prevádzku celého riešenia zahŕňajúce softvér pre pracovníkov podpory a call-centra, systém pre riadenie vzťahov s obcami, billing, riadenie prístupov a práv, vnútorné úložisko súborov, znalostná báza a elektronické vzdelávanie.
 • Údržbu a bezproblémovú prevádzku celého riešenia vrátane prevádzky a údržbu HW datacentra,  údržbu softvérových riešení, podporu koncových zariadení obcí a zabezpečenie služieb call centra pre koncových používateľov obcí.

Viac o projekte:

Popis projektu
Prezentačné video

Viac o stave IT v samosprávach štátov východnej a strednej Európy, trendoch a odporúčaných riešeniach v analýze konzultačnej spoločnosti Pierre Audoin Consultants (PAC):

Data Centre Solutions: Successfully Delivering E-Government Services to Citizens

Jeden zo záverov štúdie:

"Cloud solutions and data centers could help to reduce costs and thus generate financial resources for further innovations into e-government solutions."

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

 • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, a.s.