Segmenty

Priemysel a sieťové odvetvia

Pre segment priemyslu a sieťových odvetví poskytujeme softvérové riešenia, budujeme infraštruktúrne riešenia a zabezpečujeme outsourcingové služby.

V oblasti aplikačnej podpory sa zameriavame na zefektívňovanie a štandardizáciu firemných procesov. Naše softvérové systémy sú určené na riadenie výkonných pracovníkov, autorizáciu osôb a podpisovanie dokumentov. Pri budovaní a transformácií IT infraštruktúry sa špecializujeme na  storage riešenia a komplexnú konsolidáciu IT infraštruktúry. Outsourcingové služby sú orientované na prevádzkové IT služby a služby service desku.

PosAm Servio

PosAm Servio je vlastné riešenie vhodné nielen na správu a manažment IT služieb a infraštruktúry, ale aj na manažment pracovníkov a ich úloh (workforce management). Riadenie výkonných pracovníkov pokrýva procesy začínajúce pri zbere, klasifikácií a evidovaní požiadaviek, cez plánovanie a riadenie servisných výkonov až po monitorovanie a vynucovanie ich vybavenia. Zákazníkom umožňuje automatizáciu, optimalizáciu a vyššiu efektivitu pri riadení svojich pracovníkov a prináša vyššiu kvalitu do poskytovaných služieb.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ PosAm Servio

PosAm bSign

PosAm bSign je vlastné riešenie, ktoré inovatívnym spôsobom rieši podpisovanie dokumentov a identity management. Zaznamenanie vlastnoručného podpisu pomocou podpisového tabletu a jeho využitie na autorizáciu osôb alebo podpisovanie dokumentov prináša nové možnosti v oblasti bezpapierovej komunikácie. Digitalizovaný vlastnoručný podpis úplne eliminuje potrebu papierových dokumentov či už v kancelárií alebo v teréne. Veľkou výhodou je zachovanie tradičných postupov, pri súčasnom zrýchlení, zefektívnení a zlacnení celého procesu.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ PosAm bSign

Konsolidácia serverovej, storage a desktopovej infraštruktúry

Pri budovaní a konsolidácii serverovej, storage a desktopovej IT infraštruktúry je ťažisko v riešeniach spoločností Bull, Citrix, Hitachi Data Systems, IBM, Hewlett-Packard, Microsoft. Poskytujeme komplexné profesionálne služby pokrývajúce konzultácie, návrh architektúry, dodávku, implementáciu a integráciu riešenia. Pri našich riešeniach kladieme dôraz nielen na technickú, ale aj ekonomickú optimalizáciu a napĺňanie strategických firemných zámerov a cieľov.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ Storage riešenia a služby
→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Prevádzkové IT služby

Obsahom našich služieb je podpora a prevádzka koncových zariadení, aplikácií a podpora používateľov. Súčasťou poskytovaných služieb sú aj služby Service desku. Výhody plynúce z externého využívania profesionálnych služieb sú optimalizácia nákladov, minimalizácia investičných nákladov, skvalitnenie služieb, zlepšenie ich dostupnosti, zvýšenie flexibility a získanie prístupu k rozšíreným zdrojom. Výsledkom je zvýšenie spokojnosti používateľov a zlepšenie konkurencieschopnosti.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ Prevádzkové IT služby

Zdieľajte


späť hore