Segmenty

Riešenia pre poisťovne

Automatizáciou a digitalizáciou predaja produktov prinášame vyššie príjmy z poistného. Efektívnejším manažmentom poistných udalostí zrýchľujeme a zlacňujeme celý proces. Úspešnou detekciou podvodov zvyšujeme uchránenú hodnotu poisťovne.

Unikátne riešenia zabezpečujú konkurenčnú výhodu

Naše riešenia pre poisťovne oceňujú kľúčoví hráči na trhu - Allianz Slovenská poisťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna. Na dennej báze ich využíva viac ako 14 tis používateľov, ktorí urobia asi 1 milión kalkulácií ročne a počet spracovaných zmlúv je viac ako 25 miliónov kusov.

Vyššie príjmy z poistného, lacnejšie vybavenie poistných udalostí, nižšie výdaje na plnenia

PosAm riešenia pre poisťovne optimalizujú kľúčové biznis procesy: predaj produktov, manažment poistných udalostí a detekciu podvodov.

Sales Force Automation System

Multikanálový predajný systém zjednocuje biznis procesy pre všetky predajné kanály a všetky typy zariadení. Odstránenie fragmentácie a duplicít prináša nielen vyššiu efektivitu predaja, ale znižuje náklady na podporu predaja. Z pohľadu používateľov a zákazníkov prináša nový zážitok z predaja.

Claims Management System

Pri vybavovaní poistných udalostí zabezpečí naše riešenie kvalitnú službu pre zákazníka a minimalizuje náklady pre poisťovňu. Riadený workflow zefektívňuje proces obhliadky, skracuje čas nástupu na obhliadku a zvyšuje spokojnosť klientov. To všetko úplne bez papierov.

Fraud Detection System

Lepšia identifikácia poistných podvodov zvyšuje efektivitu následného šetrenia, čo spolu s vyššou uchránenou hodnotou prispieva k vyššej profitabilite poisťovne. Dôveryhodný systém zároveň skracuje čas potrebný na vyplatenie oprávneného plnenia a prispieva k vyššej spokojnosti klientov.

 

Každé riešenie jednotlivo, ale aj v súčte, prispievajú k vyššej profitabilite a konkurencieschopnosti poisťovne.

Viac informácií na www.bettercombinedratio.sk

Zdieľajte


späť hore