Segmenty

Poisťovne a finančné inštitúcie

Pre sektor poisťovní a finančných inštitúcií dodávame softvérové riešenia podporujúce kľúčové obchodné procesy, zabezpečujeme prevádzku systémov a podporu pre používateľov, realizujeme infraštruktúrne projekty a poskytujeme riešenia a služby pre manažment IT služieb a procesov.

Systém pre automatizáciu predaja

Allegro multichannel je systém pre automatizáciu predaja (sales force automation) určený pre všetkých predajcov poistení, finančných poradcov, maklérov, prípadne predajcov v bankách, servisoch a cestovných kanceláriách. Je efektívnym nástrojom pre multikanálovú komunikáciu poisťovne s predajcami a klientmi poisťovní. Celý systém pozostáva z troch nezávislých, ale navzájom sa dopĺňajúcich riešení:

Mobilný predaj produktov

→ Riadenie predaja a reporting

→ Manažment kampaní

Systém pre manažment poistných udalostí

Systém pre manažment poistných udalostí zabezpečuje komplexnú automatizáciu procesov likvidácie poistných udalostí. Je nástrojom na digitalizáciu procesu likvidácie, integráciu externých partnerov do elektronických obhliadok poistných udalostí, poskytuje celý rad kontrolných nástrojov, ktoré pomáhajú poisťovniam predchádzať poistným podvodom. Systém pozostáva z troch nezávislých, ale navzájom sa dopĺňajúcich riešení:

→ Likvidácia poistných udalostí

→ Manažment obhliadok

→ Detekcia poistných podvodov

Infraštruktúrne riešenia

Návrh a riadenie IT služieb

Predpokladom pre efektívne poskytovanie kvalitných služieb je ich optimalizácia. Máme skúsenosti, znalosti a softvérové riešenia pre oblasť riadenia IT služieb. Pre zákazníkov poskytujeme:

  • Návrh a optimalizáciu IT procesov, vrátane nastavenia metodiky ITIL v core procesoch firmy
  • Dodávku a konfiguráciu sofvérovej podpory pre riadenie služieb
  • Komplexnú podporu koncových pracovísk zamestnancov a zákazníkov zahŕňajúcu starostlivosť o hardvér a softvér a to v rozsahu 1., 2. aj 3. úrovne podpory

Chcem sa dozvedieť viac:

PosAm Servio
ITIL Consulting

Návrh a realizácia infraštruktúrnych celkov

Poskytujeme profesionálne služby a riešenia pre konsolidáciu serverovej, desktopovej a storage infraštruktúry. Naše služby zahŕňajú:

  • Konsolidačné projekty optimalizujúce náklady na infraštruktúru dátových úložísk, serverov a koncových staníc
  • Migrácie serverovskej infraštruktúry do dátových centier, príprava a sprevádzkovanie DRS (disaster recovery site)
  • Projekty centralizácie a outsourcingu tlačových služieb

Chcem sa dozvedieť viac:

Konsolidácia IT infraštruktúry
Storage riešenia

Zdieľajte


späť hore