Segmenty

Banky

Aplikačné riešenia pre hlavné bankové procesy, storage riešenia, konsolidácia IT infraštruktúry a outsourcing sú hlavné oblasti v ktorých PosAm prináša úžitok klientom z bankového sektora.

Pretože aj banky musia čeliť rovnakým obchodným problémom ako iné segmenty trhu, sústreďujú sa na rovnaké základné ciele - zníženie nákladov, zvýšenie ziskovosti, maximalizáciu vlastného kapitálu a kapitálovú návratnosť. Banky sú nútené pravidelne prehodnocovať obchodné stratégie a tlačiť na maximalizáciu efektivity vlastných procesov, ktoré ich udržia konkurencieschopné.

Naša spoločnosť má ambíciu napomáhať bankám v ich snahách prostredníctvom IT riešení a služieb, ktoré dokážu:

  • optimalizovať interné procesy (Prevádzkové IT služby),
  • zvyšovať efektivitu predaja (PosAm bSign).
  • znižovať prevádzkové náklady (Konsolidácia IT infraštruktúry a Storage riešenia)

Výsledkom je napĺňanie základných obchodných cieľov každej firmy - zvýšenie ziskovosti a zníženie nákladov.

Prevádzkové IT služby 

Outsourcing je prostriedkom ako sa posunúť od správy informačných technológií k riadeniu IT služieb. Naša ponuka zahŕňa prevádzku aplikácií a podporu IT infraštruktúry, aplikácií a používateľov. Okrem optimalizácie interných procesov prinášame zákazníkom zníženie nákladov, zvýšenie bezpečnosti. Zárukou kvality sú naše referencie z oblasti
bankovníctva a znalosť prostredia.  Samozrejmosťou je podpora rôznych platforiem a systémov a plošná podpora aj pre rozsiahle pobočkové siete.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ Prevádzkové IT služby

PosAm bSign

Riešenie PosAm bSign výrazne skracuje čas obsluhy zákazníkov a odbúrava náklady na spracovanie pôvodne papierových dokumentov: papier, tlač, kopírovanie, skenovanie, skartáciu, archiváciu. Okrem zvýšenia efektivity obsluhy klientov sa zvyšuje aj bezpečnosť pri overovaní identitiy počas bankových operácií a pri podpisovaní dokumentov.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ PosAm bSign

Storage riešenia

Navrhujeme a implementujeme riešenia pre ukladanie, manažment a archiváciu dát, ktoré poskytnú pre vaše dáta spoľahlivý a bezpečný domov, s výrobcom garantovanou 100%-nou dostupnosťou dát. Optimalizované úložiská poskytujú okrem vysokej dátovej bezpečnosti zníženie nákladov nielen na ukladanie dát, ale aj správu komplexných prostredí.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ Storage riešenia

Konsolidácia IT infraštruktúry

V rámci projektov budovania alebo konsolidácie desktopovej a serverovej infraštruktúry kombinujeme špičkové technológie spoločností HP, IBM, Bull, Citrix so znalosťami našich konzultantov a špecialistov. Cieľom je poskytnúť, alebo zlepšiť kvalitatívne parametre IT infraštruktúry a zefektívniť jej prevádzku.

Chcem sa dozvedieť viac:
→ Konsolidácia IT infraštruktúry

Špecifické riešenia – „Kontrolní hlášení DPH“ v SAP

S účinnosťou od 1. 1. 2016 vzniká platcom dane z pridanej hodnoty v Českej republike zákonná povinnosť podávať tzv. „kontrolní hlášení“. Reportovať sa budú všetky prijaté a vydané zdaniteľné plnenia, ktoré nie sú oslobodené od DPH. „Kontrolní hlášení“ bude možné podávať iba elektronicky a to vo formáte (XML) a štruktúre určenej správcom dane.

PosAm ma pripravené riešenie pre "Kontrolní hlášení DPH" v SAP, ktoré už používajú viacerí zákazníci v Českej republike. Ak Vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme!

Chcem sa dozvedieť viac:
→ SAP conculting

Zdieľajte


späť hore