Riešenia a služby

PosAm Servio

Prístup do aplikácie PosAm Servio

img - button-servio

PosAm Servio je pokročilý nástroj manažovania prevádzkových služieb (IT Service Management). Podporuje funkcie štandardného Service desku v zmysle ITIL®. Poskytuje aj kompletnú podporu Workforce a Facility managamentu. Umožňuje riadenie terénnych pracovníkov a správu technickej infraštruktúry s využitím koncových zariadení pristupujúcich do mobilných sietí. Pri implementácii tohto riešenia do prostredia firiem PosAm využíva rokmi získané praktické skúsenosti s budovaním service deskov a s poskytovaním prevádzkových IT služieb.

PosAm Servio pomáha IT oddeleniam poskytovať kvalitné služby. Ich manažéri získajú výkonný nástroj na efektívne riadenie služieb v rámci celého ich životného cyklu. Sprehľadnenie a automatizácia procesov, či zvýšenie pružnosti reakcie sú len niektoré z prínosov riešenia zvyšujúce kvalitu služieb a spokojnosť používateľov.

IMG - PosAm Servio Features

Zdieľajte


späť hore