Riešenia a služby

Prevádzkové IT služby

Od správy informačných technológií k riadeniu IT služieb s efektívnejším využitím nákladov pri garantovaných parametroch poskytovaných služieb.

Prevádzkové IT služby sú zamerané na podporu a prevádzku aplikácií, infraštruktúry a používateľov IT u zákazníka. Podpora je reprezentovaná službami Service desku, ako jednotného kontaktného bodu a trojstupňovou úrovňou podpory. Prevádzka zabezpečuje proaktívne služby typu monitoring, profylaktika, správa, realizácia, obnova, archivácia, ktorých cieľom je predchádzanie výpadkom. Zámerom je poskytovať zákazníkovi služby, ktoré ho odbremenia od rutinných činností a umožnia mu sústrediť sa na vlastný biznis strategický rozvoj IT.

PosAm Prevádzkové IT služby umožnia vašej firme prejsť od reaktívnych služieb, zameraných na neustále riešenie problémov a incidentov k proaktívnym službám, slúžiacim k podpore biznisu. Zákazníci profitujú zo zníženia nákladov, zvýšenia efektivity, kvality a štandardizácie interných aj externých IT služieb. Výsledkom transformačného procesu je okrem iného zavedenie SLA, merateľnosť IT služieb a sprehľadnenie IT nákladov.

Naše kompetencie:

  • Dlhoročné skúsenosti a výsledky PosAm v oblasti prevádzkových služieb
  • ITIL a ISO know how
  • Silný, stabilný a finančne bezpečný partner zo skupiny Slovak Telekom
  • Kvalitná servisná sieť na území SVK s dostupnosťou náhradných dielov
  • Dostatočné interné kapacity
  • Viacjazyčné kontaktné centrum

Zdieľajte


späť hore