Riešenia a služby

Školenia a vzdelávanie

Spoločnosť PosAm považuje vzdelávanie za jeden z najdôležitejších procesov v každej firme, či organizácii. Preto sme sa zamerali na systematickú podporu firemného vzdelávania.

Od roku 1998 sústavne rozvíjame a zlepšujeme náš produkt PosAm Firemná univerzita. Toto riešenie pokrýva proces vzdelávania v organizácii, umožňuje jeho riadenie ale aj efektívnu realizáciu.

K dispozícii máme nástroje na

  • riešenie dištančného vzdelávania
  • podporu neformálneho vzdelávania
  • online komunikáciu medzi tímami
  • kontrolu a riadenie formálneho vzdelávania

Náš prístup k procesu vzdelávania k procesu vzdelávania

  • Spoznávame hlavné firemné procesy
  • Adaptujeme sa na koncepciu vzdelávania
  • Identifikujeme kľúčové osoby
  • Spúšťame prispôsobené vzdelávanie
  • Rozbiehame vzdelávacie projekty

Prezentácia

Zdieľajte


späť hore