Riešenia a služby

ITIL Consulting

Plánovanie a implementácia procesov v oblasti riadenia prevádzkových služieb (ITSM) podľa metodiky ITILv3.

Klientom je k dispozícii tím špecialistov s certifikáciou až na úrovni ITIL Expert. Ich bohaté skúsenosti s rozsiahlymi transformačnými projektmi u korporátnych zákazníkov sú zárukou úspešných pozitívnych zmien v ich IT procesoch. Zmena prístup k IT manažmentu umožňuje transformáciu firemného IT z tradičného technologického providera na poskytovateľa nízko nákladových IT služieb.

Podľa prieskumu spoločnosti Forrester Consulting asi 71% spoločností využíva metodológiu ITIL vo verzii 2 alebo 3 pre riadenie svojich IT služieb. Riadenie IT služieb v zmysle odporúčaní ITIL v3 je zároveň dobrým predpokladom pre získanie certifikácie ISO20000. PosAm je držiteľom certifikátu ISO20000 a pri riadení IT služieb sa riadi odporúčaniami ITIL v3.

Zdieľajte


späť hore