Riešenia a služby

SAP Consulting

Profesionálne služby zamerané na podnikové ERP systémy na platforme SAP.

Získanie a udržanie spokojného zákazníka často závisí od maličkostí, ktorých zvládnutie je založené na dôkladnom poznaní a zvládnutí príslušných procesov. Informácie sú faktorom ktorý významnou mierou ovplyvňuje obchodný úspech, rozhodovanie manažérov a riadenie firmy. Kvalitný informačný systém má kľúčový vplyv na produktivitu, schopnosť adaptovať sa na zmeny na trhu, spoluprácu v rámci firmy aj s externým prostredím a celkovú konkurencieschopnosť.

Kvalitný informačný systém začína pri poznaní zákazníkových potrieb a končí pri bezproblémovej prevádzke. Profesionáli PosAm-u zabezpečujú analýzu, návrhu dizajnu a koncepcie riešenia, riadenie projektu implementácie a integrácie, údržbu a podporu, post-implementačný rozvoj, upgrade, rollout, školenia, rozdeľovanie a zlučovanie systémov, integráciu s inými systémami a BodyShop.

Odborné kompetencie PosAm pokrývajú širokú škálu firemných procesov podporovaných príslušným SAP softvérom.

Špecifické riešenia - „Kontrolní hlášení DPH“ pre SAP

Na základe ustanovenia zákona o DPH platného v Českej republike, bude s účinnosťou od 1.1.2016, povinnosťou inštitúcií reportovať všetky prijaté a vydané zdaniteľné plnenia, ktoré nie sú oslobodené od DPH. Hlásenie bude možné podávať iba v elektronickej podobe, v štruktúre definovanej správcom dane a to na mesačnej báze.

PosAm má funkčné riešenie pre SAP používané viacerými zákazníkmi v Českej republike, ktoré zabezpečí bezproblémové plnenie tejto zákonnej povinnosti.

V „Kontrolním hlášení DPH“ (KH) sa uvádzajú podrobné údaje o platbách, na základe ktorých platiteľovi DPH vznikne povinnosť zaplatiť daň, alebo právo na odpočítanie dane. Údaje sa čerpajú z vyhotovených a prijatých faktúr (aj zjednodušených faktúr príp. iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb. Naše riešenie pre SAP zabezpečuje správne vypĺňanie jednotlivých polí, aby zodpovedalo novým požiadavkám (napr. uloženie referencie na pôvodnú faktúru, dátum podľa ktorého budú generované riadne a následné KH, atď.). Pre každý oddiel KH je tiež potrebné definovať osobitnú kombináciu znaku dane a druhu dokladu. Výsledkom je správne generované elektronické „Kontrolní hlášení PDH“ vo formáte XML.

Ak Vás téma zaujíma, ďalšie informácie Vám rád poskytne:
Radovan Viskupič, Riaditeľ pre banky, radovan.viskupic@posam.sk

Zdieľajte


späť hore