Riešenia a služby

Konzultačné služby

Konzultačné služby tvoria integrálnu súčasť profesionálnych služieb PosAm orientovaných na firemné procesy a ich podporu.

PosAm zameriava svoje úsilie na poskytovanie služieb a riešení s vysokou pridanou hodnotu korporátnym zákazníkom. Ich prirodzenou súčasťou je aj odborné poradenstvo našich špecialistov. Význam konzultačných služieb pritom rastie úmerne s komplexnosťou problematiky a vplyvom dodávaných riešení na fungovanie firmy.

Konzultačné služby PosAm sú iba prvým krokom k naplneniu cieľov zákazníka. Výhodou služieb PosAm je schopnosť prevziať zodpovednosť a zabezpečiť aj ostatné fázy celého procesu zahŕňajúce návrh dizajnu, produkciu a dodávku riešenia, ako aj jeho integráciu v prostredí zákazníka a prípadnú prevádzku.

Zdieľajte


späť hore