Riešenia a služby

Monitoring a analytika IT

Administrátorom IT dávame možnosť sledovať a vyhodnocovať fungovanie ich IT prostredia z pohľadu koncových používateľov. Unikátne riešenie spoločnosti Nexthink zbiera dáta o fungovaní IT infraštruktúry, aplikácií a služieb z koncových zariadení na báze Windows alebo Mac OS a poskytuje celopodnikovú analytiku v reálnom čase. PosAm je jediným partnerom spoločnosti Nexthink pre Slovensko, Českú republiku, Poľsko a Maďarsko.

Švajčiarska spoločnosť Nexthink je priekopníkom v oblasti monitoringu IT z pohľadu koncového používateľa. Ich unikátny software poskytuje celopodnikovú analytiku v reálnom čase. Pokrýva všetky koncové zariadenia, používateľov, aplikácie, sieťové prepojenia, vizualizáciu IT infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb.

Analytika a vizualizácia Nexthink rozširuje nástroje v oblasti help desku, SIEM (Security Information a Event Management), APM (Application Performance Management) a Client Management a poskytuje dôležité výstupy pre správu IT.

Používanie Nexthink monitoringu pozitívne ovplyvňuje manažment celej IT infraštruktúry. Prispieva k zníženiu počtu incidentov a skvalitňuje a zrýchľuje starostlivosť o koncové zariadenia. Napomáha zvyšovať bezpečnosť a compliance IT prostredia a zreálniť potrebné počty softvérových licencií. Skvalitňuje problém manažment a plánovanie transformačných projektov.

Celé riešenie môže byť poskytnuté aj vo forme manažovanej služby s kompletnou starostlivosťou, ktorá zahŕňa:

  • Licencie nástroja Nexthink na obdobie min. 1 roka
  • Implementáciu nástroja do prostredia zákazníka
  • Podporu a prevádzku nástroja v prostredí zákazníka
  • Konzultácie k používaniu nástroja
  • Reporting stavu koncových zariadení
  • Reporting stavu dohodnutých biznis služieb
  • Reporting využívania softvéru
  • Reporting compliance
  • Nastavenie automatického alertingu
  • Riešenie incidentov

Zdieľajte


späť hore