Riešenia a služby

PosAm dScan

PosAm dScan zabezpečuje overovanie totožnosti osôb, automatizované čítanie, spracovanie a čistenie údajov z dokladov, spolu s overovaním ich platnosti a pravosti.

PosAm dScan je riešenie pre overovanie totožnosti osôb a automatizované čítanie a spracovanie údajov, overenie platnosti a pravosti dokladov. Skladá sa zo zariadení na čítanie dokladov (dodávatelia ARH, DESKO) a obslužného softvéru včítane nástrojov pre napojenie na informačné systémy zákazníka prostredníctvom definovaných rozhraní.

Použitím riešenia dScan zákazník dokáže použiť definované údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) zosnímané z identifikačných dokladov aj s diakritikou na čistenie existujúcich údajov o klientovi, doplniť PSČ.

Všeobecná funkcionalita:

 • podpora dokladov ICAO9093 štandardu: krajina (SVK), región, globálne
 • čítanie údajov MRZ a kontrola polí (checksum)
 • čítanie údajov VIZ pre podporované dokumenty (SVK), iné doklady na vyžiadanie
 • podpora údajov VIZ s diakritikou: cestovný pas a občiansky preukaz SVK, iné doklady na vyžiadanie
 • voliteľná kontrola dokladov voči externej databáze MV SR (odcudzené a stratené doklady)
 • voliteľná kontrola pravosti dokladov (bezpečnostné prvky dokladov v UV svetle) SVK, iné krajiny na vyžiadanie

Kľúčové prínosy:

 • Zrýchlenie procesu identifikácie zákazníka
 • Odstránenie chybovosti obsluhy pri prepise údajov
 • Zvýšenie bezpečnosti narábania s osobnými údajmi
 • Zníženie rizík identifikácie zákazníka dokladom (podvody)
 • Čistenie údajov o zákazníkovi využitím overiteľného zdroja informácií

 

Zdieľajte


späť hore