Riešenia a služby

PosAm MyDay

Vybavovanie všetkých operatívnych požiadaviek kedykoľvek, kdekoľvek, jednoducho, ľahko, z jednej aplikácie.

Aplikácia PosAm MyDay poskytuje používateľovi v stručnej a štrukturovanej podobe zoznam aktuálnych povinností „prevádzkového“ charakteru a umožňuje mu ich vybaviť v podstate kedykoľvek a kdekoľvek.

Aplikácia agreguje operatívne požiadavky smerujúce na používateľa z rôznych informačných systémov. Môže sa jednať napr. o vybavovanie faktúr, objednávok, žiadaniek, pracovných ciest, pracovných príkazov, úloh a podobne. Je teda akýmsi centrálnym zoznamom aktuálnych povinností, prípadne informácií o stave ich riešenia.

PosAm MyDay však používateľa nielen informuje (notifikuje), ale umožňuje mu tieto požiadavky vybavovať priamo z aplikácie. Medzi štandardné užívateľské akcie definované v rámci work flow patrí Schválenie, Zamietnutie alebo Vzatie na vedomie príslušného dokumentu.

Používať aplikáciu je možné na rôznych typoch zariadení, aj keď svojím charakterom je určená primárne pre mobilné smart zariadenia. Práve možnosť vybaviť prevádzkové požiadavky veľmi ľahko a jednoducho v zásade kedykoľvek a kdekoľvek zvyšuje operatívnosť a zrýchľuje interné procesy. Do celého procesu zároveň prináša, z pohľadu používateľa, väčšiu prehľadnosť a jednoduchosť v porovnaní s inými metódami.

Pri implementácií je dôležité, že nie je potrebné „mobilizovať“ (transformovať do mobilného prostredia) dotknuté firemné IT systémy, pretože rozhranie zabezpečuje aplikácia.

PosAm MyDay je k dispozícií v aplikačných obchodoch pre operačné systémy Android aj iOS (Zatiaľ ešte pod pôvodným názvom Denná agenda).

Zaujímavosťou je, že názov aplikácie zvolili používatelia v rámci súťaže.

DA01small DA02small DA03small

 

Zdieľajte


späť hore