Riešenia a služby

Softvérové riešenia

Vyvíjame a implementujeme komplexné informačné systémy na základe individuálnych požiadaviek klienta, alebo integrujeme vlastné inovatívne riešenia pre manažment IT služieb, prevádzkových služieb, riadenie úloh a pracovníkov, automatizáciu vnútropodnikových procesov, bezpapierové procesy a autorizáciu osôb.

PosAm sa venuje tvorbe softvérových riešení od roku 1995. Za toto obdobie sme úspešne zrealizovali desiatky projektov pre zákazníkov zo sektorov verejnej správy, poisťovníctva, bankovníctva, energetiky, priemyslu a telekomunikácií. Naše riešenia slúžia na podporu kľúčových procesov špecifických pre jednotlivých zákazníkov, ako aj na podporu štandardných firemných riadiacich a podporných procesov.

S tímom viac ako 90 konzultantov, analytikov, architektov, programátorov a testerov realizujeme aj tie najnáročnejšie projekty v oblasti tvorby softvérových diel. Sme špecialistami na oblasti rozpočtovania, automatizáciu predaja a likvidáciu poistných udalostí, manažment IT služieb, manažment pracovníkov (workforce manažment), autorizáciu osôb, podpisovanie dokumentov a automatizáciu procesov spojených s riadeným tokom dokumentov vo firme.

Poskytujeme profesionálne služby pokrývajúce všetky fázy tvorby riešenia: od konzultácií a analýz, cez návrh funkčného a technologického riešenia, až po vývoj, implementáciu a integráciu samotného riešenia. Samozrejmosťou je zaškolenie personálu a následná podpora, prípadne aj prevádzka riešenia.

Naša znalosť procesov a potrieb v konkrétnych biznis oblastiach a segmentoch je zárukou vysokej pridanej hodnoty a úžitku. Základom pre úspešné riešenia je naše zázemie:

  • Tím 100-vky špecialistov
  • Viac ako 18 rokov praxe u významných veľkých zákazníkov a desiatky zrealizovaných projektov v oblasti tvorby SW riešení
  • Profesionalita špecialistov potvrdená medzinárodnými certifikátmi
  • Frameworky a nástroje pre efektívnu tvorbu aplikácií (vrátane model driven architecture)
  • Partnerstvá s poprednými IT dodávateľmi platforiem pre vývoj a prevádzku informačných systémov: (Oracle, IBM)
  • Systém manažérstva IT služieb využívajúci odporúčania ITIL v3, potvrdené certifikáciou v zmysle ISO/IEC 20000-1:2005
  • Špecializácia na technologické platformy Java (JEE), IBM Lotus Domino, Mobilné aplikácie – Android, iOS

Zdieľajte


späť hore