Top témy

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

Moldavský nezávislý think-tank IDIS, v spolupráci so slovenským inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, uviedli do života webový portál localbudgets.viitorul.org, mapujúci hospodárenie miest a obcí v Moldavsku. Jeho cieľom je poskytnúť verejnosti relevantné údaje o rozpočte každého mesta a obce a cez vyššiu transparentnosť zlepšiť ich finančné riadenie. Vizualizáciu dát o štruktúre rozpočtu zabezpečuje riešenie z dielne PosAm.

Moldavský webový portál localbudgets.viitorul.org, ktorý je obdobou slovenského portálu o hospodárení samospráv www.hospodarenieobci.sk, poskytuje detailné informácie o hospodárení všetkých obcí a miest Moldavskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o finančnom zdraví obcí v Moldavsku a zvýšiť tlak na efektívne vykonávanie fiškálnej decentralizácie a posilniť jej význam pre udržateľný miestny a regionálny rozvoj.

Portál umožňuje používateľom zobraziť profily jednotlivých miest, obcí a okresov, ako aj všetky mestá a obce v rámci okresu, porovnať výsledky a vytvoriť prispôsobené grafy vybraných miest a obcí podľa vybraných ukazovateľov. Dôležitá je nielen dostupnosť dát samotných, ale aj ich spracovanie do ľahko uchopiteľnej podoby pre laickú verejnosť, ktorej sú v prvom rade určené. Zobrazovanie štruktúry rozpočtu v prehľadnej grafickej podobe zabezpečuje riešenie PosAm, použité prvý krát aj v zahraničí.

„Som rád, že snaha o uplatnenie našich riešení v zahraničí a dlhodobá spolupráca s INEKO prináša aj takéto výsledky. Využitie našej vizualizačnej platformy pre znázornenie rozpočtov všetkých obcí a miest v Moldavsku pre nás znamená potvrdenie skutočnosti, že PosAm IT riešenia patria medzi špičkové produkty v oblasti manažmentu a transparentnosti verejných financií.“ uviedol vedúci oddelenia pre zahraničný predaj Marek Líška. „V PosAme považujeme transparentnosť za jeden z kľúčových princípov, ktoré by sa pri dobrom riadení verejných financií mali uplatňovať“, doplnil.

INEKO je slovenská mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

IDIS je nezávislý výskumný think-tank, ktorého misiou je prispievať k rastu konkurencieschopnosti Moldavskej spoločnosti a hospodárstva v dobre riadenom štáte, s priaznivými podmienkami pre obyvateľstvo.

PosAm je popredná slovenská IT spoločnosť, špecialista na rozpočtovanie verejných financií, ktorej riešenia prispievajú aj k zvyšovaniu transparentnosti podnikateľského prostredia. Viac o riešeniach PosAm pre verejný sektor na www.budgetspecialists.eu

budeget structure - functional

 

 

Zdieľajte

späť hore