Top témy

ParkDots pomáha s parkovaním už aj v Bratislave

Mestská časť Karlova Ves, ako prvá samospráva v Bratislave, začala monitorovať vybrané parkovacie miesta cez platformu ParkDots z dielne PosAm. Vďaka senzorom umiestneným vo vozovke systém pozná obsadenosť konkrétneho miesta v reálnom čase. Vodiči získali lepšie informácie o dostupnosti parkovacích miest v danej lokalite  v reálnom čase. Pre mestskú časť a pre pracovníkov mestskej polície sa výrazne zlepšili možnosti kontroly parkovania na miestach učených na krátkodobé parkovanie. Zhromaždené dáta pomôžu vyhodnotiť správanie motoristov a budú prospešné pri tvorbe ďalších opatrení na zlepšenie parkovania.

Karlova Ves, ako prvá Bratislavská mestská časť, začala využívať ParkDots, riešenie pre inteligentné parkovanie z dielne PosAm. V rámci pilotného projektu boli prvé parkovacie senzory umiestnené pri obchodom dome Centrál na Borskej ulici. Z palety funkcií ktorú platforma ponúka sa samospráva zamerala na zvýšenie využiteľnosti parkovacích miest určených na krátkodobé parkovanie a zlepšenie disciplíny vodičov.

Za týmto účelom boli na jednotlivé parkovacie miesta inštalované do vozovky IoT senzory, ktoré neustále vyhodnocujú, či je miesto voľné alebo obsadené, resp. ako dlho na danom mieste vozidlo parkuje. Tieto dáta senzory odosielajú v reálnom čase do centrálneho systému. Informácie sú následne využívané pre vodičov, samosprávu a pre príslušníkov mestskej polície.

Vodiči si môžu zistiť aktuálnu obsadenosť cez mobilnú aplikáciu, alebo web. V prípade potreby sa môžu nechať na parkovacie miesto navigovať. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré im umožnia lepšie pochopiť správanie vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch a zamedzenie ich zneužívaniu na dlhodobé parkovanie. V spolupráci s mestskou políciou je možné informácie využiť na vynucovanie nastavených parkovacích politík.

Po Trnave, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši, rozšírila Karlova Ves počet miest, kde inteligentný systém ParkDots pomáha mestám zlepšiť situáciu s parkovaním. Onedlho k nim pribudnú aj ďalšie mestá. „Evidujeme veľký záujem o ParkDots na Slovensku aj v zahraničí. Z pohľadu funkčnosti, použiteľnosti  aj ceny sa jedná o veľmi zaujímavé riešenie pre mnohé mestá, ako aj súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú parkoviská,“ hovorí Martin Budaj, produktový manažér PosAm. „Kvalitu nášho riešenia potvrdzuje aj fakt, že sa stal oficiálnym produktom skupiny Deutsche Telekom pre oblasť smart parkingu pre región DT Europe ,“ doplnil Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.

O ParkDots

ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem platby za parkovanie ponúka vyhľadanie voľného miesta najbližšie k bodu záujmu a navigáciu k nemu. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a samozrejme môže si dobu parkovania na diaľku predĺžiť.

Kľúčovými prvkami riešenia ParkDots sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Celé riešenie môže byť doplnené o senzory s nezávislým napájaním osadené vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta. Platforma je schopná riešiť parkovanie nielen na uliciach (on-street), ale mimo nich (off-street) a efektívne prepájať rôzne systémy do jedného inteligentného riešenia.

Viac o inteligentnom riešení parkovania pre mestá a obce na ParkDots.com

Zdieľajte

späť hore