Top témy

Outsouring IT služieb pre Kooperatívu zabezpečuje PosAm

Od 1. apríla sa o spokojnosť používateľov IT v Kooperatíva poisťovni starajú špecialisti PosAm. Tí zabezpečujú prevádzku a podporu koncových zariadení pre viac ako 1300 používateľov na všetkých pobočkách spoločnosti.

Poisťovňa Kooperatíva, člen Vienna Insurance Group, sa rozhodla zveriť starostlivosť o koncové IT zariadenia, pre viac ako 1300 používateľov na všetkých pobočkách, externému špecializovanému partnerovi. Zámerom poisťovne bolo zabezpečiť vyššiu štandardizáciu procesov, súlad s odporúčaniami ITIL a dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. To všetko za čo najnižších nákladov.

PosAm uspel vo výberom konaní ešte v závere roka 2016. V medzinárodnej konkurencii potvrdil stále silnejšie postavenie na trhu outsourcingu IT na Slovensku. O úspechu PosAm rozhodli dlhoročné skúsenosti, referencie od najväčších slovenských spoločností z rôznych sektorov, preukázateľne vysoká kvalita služieb a konkurenčná cena.

Príprava na prevzatie služieb prebehla začiatkom roka 2017. Keďže kvalita poskytovaných služieb závisí do značnej miery od ich správneho nastavenia, venovali sme tomuto procesu v PosAm veľkú pozornosť. Túto náročnú úlohu sme zvládli v priebehu necelých 7 týždňov a od 1. apríla 2017 prešla starostlivosť o IT v Kooperatíve na odborníkov v PosAm.

„IT služby od PosAm sú dôkazom, že so správnym partnerom je možné zabezpečiť vysoké kvalitatívne parametre a to všetko pri čo najnižších nákladoch. Teší ma, že sme znova potvrdili naše kompetencie v náročnom konkurenčnom prostredí a pomáhame odbremeniť zákazníka od starostlivosti o koncové zariadenia, aby sa mohol plne sústrediť na svoj kľúčový predmet podnikania,“ povedal Radovan Viskupič, Riaditeľ pre banky a poisťovne, PosAm.

Zdieľajte

späť hore