O spoločnosti

Manažment kvality

Komplexný integrovaný systém manažérstva kvality je predpokladom pre dosahovanie tých najlepších výsledkov v prospech našich zákazníkov.

PosAm má zavedený Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov. Ten zahŕňa Systém manažérstva kvality (ISO 9001),  Systém manažérstva IT služieb (ISO/IEC 20000), Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27001), Systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001). IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas (DNV).

PosAm je tiež držiteľom Národnej ceny SR za kvalitu a ako prvá slovenská firma sa stala držiteľom ocenenia „Recognised for Excellence in Europe" Európskej nadácie pre riadenie kvality EFQM.

PosAm_ISO-IEC_27001_SKPosAm_ISO-IEC_27001_SK.pdf 487,13 KB
PosAm_ISO-IEC_20000_SKPosAm_ISO-IEC_20000_SK.pdf 574,25 KB
PosAm_ISO_45001_SKPosAm_ISO_45001_SK.pdf 421,13 KB
PosAm_ISO_9001_SKPosAm_ISO_9001_SK.pdf 555,16 KB
PosAm__ISO_14001_SKPosAm__ISO_14001_SK.pdf 557,41 KB
PosAm_OHSAS_18001_skPosAm_OHSAS_18001_sk.pdf 601,46 KB


späť hore