O spoločnosti

PosAm súčasťou DTAG

PosAm je poprednou Slovenskou IT spoločnosťou. Túto pozíciu PosAm potvrdil a posilnil v roku 2010, keď sa stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG). Skupina prostredníctvom akvizície PosAm získala kompetencie v oblasti vývoja aplikácií, budovaní IT infraštruktúry a manažovaných IT služieb.

Deutsche Telekom je celosvetovou spoločnosťou prítomnou v 37 krajinách, s tržbami viac ako 69 mld. eur, temer 220 mil. zákazníkov a viac ako 225 tis. zamestnancami. Na Slovensku je DTAG prítomná prostredníctvom skupiny Slovak Telekom (ST). Skupina ST pozostáva z materskej spoločnosti Slovak Telekom, v 100% vlastníctve DTAG a jej dcérsky spoločností, medzi ktoré patrí aj PosAm, v ktorom Slovak Telekom vlastní 51 % podiel.

Akvizícia PosAm patrí medzi najúspešnejšie v skupine DTAG. Medzi rokmi 2010 a 2014 vzrástli tržby PosAm o viac ako 50%, k čomu prispela aj stabilita a synergie skupiny veľkosti a významu DTAG.

Strategickým zámerom PosAm a DTAG je nadviazať na tieto úspechy aj v medzinárodnom meradle. PosAm vlastní unikátne znalosti, skúsenosti a riešenia vo viacerých oblastiach:

  • Rozvoj a podpora kľúčových segmentov v poisťovníctve – Multikanálový predaj a Správa poistných udalostí, vrátane detekcie poistných podvodov
  • Systémy pre rozpočtovanie a riadenie štátnych financií
  • IT podpora pre manažment IT služieb a workforce management
  • Cloudové riešenie pre poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy

Dlhoročné hlboké znalosti problematiky, expertíza v oblasti softvérového vývoja a budovania infraštruktúry, podporená silnými partnerstvami so svetovými technologickými lídrami, umožňujú PosAm dodávať riešenia na najvyššej úrovni.

Profesionalita odborníkov PosAm podporená zázemím a silou skupiny DTAG prepožičiava PosAmu stabilitu garantujúcu kontinuitu pri budovaní dlhodobých partnerstiev.

Viac o PosAm:

Profil spoločnosti

Výročné správy


späť hore