Top témy

Kvantový fyzik Martin Plesch podporuje Cenu Dionýza Ilkoviča

Martin Plesch, teoretický fyzik zaoberajúci sa kvantovou fyzikou, v rozhovore pre Denník N hovoril o svojej podpore pre Cenu Dionýza Ilkoviča. Podľa jeho názoru učitelia sú za mimoškolské aktivity nezaplatení a musia to robiť ako hobby. Cena Dionýza Ilkoviča je možnosťou, ako oceniť prácu týchto ľudí a vyzdvihnúť ich spoločenský kredit.

Podľa Martina Plescha treba školský systém vyvážiť tak, aby nielen pomáhal slabším, ale ťahal dopredu aj tých silnejších. Podľa jeho názoru súčasný systém neumožňuje učiteľom venovať sa v rámci výuky najtalentovanejším žiakom a musia to robiť vo svojom voľnom čase.

Štát na Slovensku nemá veľký záujem ani kapacity na to rozvíjať talenty v oblastiach matematika, fyzika, chémia a informatika. A tak to, čo drží rozvoj talentov v týchto oblastiach nad vodou sú ľudia, ktorí to robia vo voľnom čase, s radosťou a nadšením, ale chýba im nejaké ocenenie. Problémom je, že o takýchto ľuďoch sa vie len veľmi málo.

Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorej je Martin Plesch odborným garantom, je motivovať, zviditeľniť a odmeniť učiteľov, ktorí sa dlhodobo a špičkovo starajú o talentovaných študentov. Veľmi dôležitou súčasťou Ceny Dionýza Ilkoviča je, aby sa spoločnosť dozvedela, že takíto učitelia existujú. Aby sa vyzdvihol ich spoločenský, lebo niekedy majú pocit, že sú v tom sami.

MARTIN PLESCH (1978)

je teoretický fyzik, zaoberá sa kvantovou fyzikou. Pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied a Masarykovej univerzite v Brne. Vedec je prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (International Young Physicists' Tournament), na ktorom sa každoročne zúčastňujú študenti z približne 30 krajín sveta. Plesch sa ako odborný garant postavil za ocenenie mimoškolských aktivít na Slovensku, Cenu Dionýza Ilkoviča.

CENA DIONÝZA ILKOVIČA

je určená pre učiteľov a nepedagogických pracovníkov za mimoškolské aktivity pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Ocenenie vzniklo s podporu PosAm. Viac na www.cenadi.sk

Zdieľajte

späť hore