Bratislava

Vážení zákazníci a obchodní partneri,centrálu spoločnosti PosAm spol. s r.o. nájdete na adrese: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, budova Forum Business Center.Od 1.1.2016 je na uvedenej adrese aj sídlo spoločnosti. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti neprišlo k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti akými sú IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, čísla účtov, e-maily, telefónne čísla.

Adresa:PosAm, spol. s r. o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
Kontakty:Tel.: +421 2 4923 9111, Email: posam@posam.sk, Servis: +421 2 4923 9222
Fakturačné údaje:IČO: 31 365 078, DIČ: 2020315440, IČ DPH: SK 2020315440
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., číslo účtu:SK7411000000002621340170
 

Sledujte nás