Banská Bystrica

Adresa:PosAm, spol. s r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Kontakty:Tel.: +421 48 4714 311, Email: posam@posam.sk,
Fakturačné údaje:IČO: 31 365 078, DIČ: 2020315440, IČ DPH: SK 2020315440
Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK7411000000002621340170
 

Sledujte nás