Hlboké doménové znalosti pretavené do užitočnosti našich riešení

Vysoká úžitková hodnota našich softvérových diel vychádza z dôkladnej znalosti problematiky, procesov, zákazníckych potrieb a trendov v oblastiach, ktorým sa venujeme. V doménach, na ktoré sa sústreďujeme, máme hlboké znalosti a dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na riešenia pre verejnú správu, poisťovníctvo, dopravu a riadenie pracovníkov.

Oblasti, na ktoré sa sústreďujeme, zahŕňajú rozpočtovanie verejných financií, elektronické služby samosprávy, predaj poistných produktov, manažment poistných udalostí, riadenie pracovníkov v teréne, monitoring vozidiel a inteligentné parkovanie.

Naše užitočné riešenia a produkty pomáhajú zlepšovať kľúčové aj podporné procesy v najväčších spoločnostiach vo finančnom sektore, sieťových odvetviach, priemysle, telekomunikáciách, ale aj v celom rade menších spoločností a vo verejnej správe.

Riešenia pre workforce management

Tri dekády poskytujeme IT služby pre najväčšie slovenské a zahraničné spoločnosti. Náš tím špecialistov pokrýva celý životný cyklus IT služieb, zahŕňajúci dizajn, implementáciu, podporu, ale aj konzultácie a metodickú podporu zameranú na štandardizáciu zákazníckych procesov. Ich optimalizáciou dosahujeme rovnováhu medzi očakávaniami biznisu a možnosťami IT oddelení.

Podporu pre komplexné riadenie ICT služieb počas celého životného cyklu zabezpečuje naše vlastné IT Service management riešenie Servio. Podporuje všetky ITSM procesy a umožňuje ich operatívne riadenie aj strategické plánovanie.

Servio využíva viac ako 20 000 používateľov a manažérov u šesťdesiatky zákazníkov. Je pracovným nástrojom pre temer tisícku operátorov a riešiteľov, ale aj partnerov a dodávateľov tretích strán. Tí aj vďaka podpore Servia vyriešili už stovky tisíc ticketov s požiadavkami používateľov.

Už dekádu umožňujú naše riešenia efektívne riadenie pracovníkov v teréne pre vedúce spoločnosti zo segmentov sieťových odvetví a priemyslu. Starajú sa o to, aby správni ľudia, so správnymi nástrojmi, v správnom čase, na správnom mieste a s čo najnižšími nákladmi, prinášali tie najlepšie služby koncovým zákazníkom.

Riešenia pre poisťovníctvo

Viac ako 20 rokov sa venujeme problematike predaja poistných produktov. Prinášame inovatívne postupy v podpore biznis logiky a plnej automatizácie pre všetky predajné kanály - agregátorov, maklérov, finančných poradcov, online predajné portály. Pozornosť venujeme celému životnému cyklu predaja - predpredajné aktivity, akvizícia klienta, popredajná podpora, cross-sell a up-sell.

Automatický predajný systém (AMC) je tak komplexným riešením pre predaj poistných produktov. Jeho služby využíva viac ako 14 000 používateľov, ktorí pripravia ročne jeden milión kalkulácií, čo predstavuje celkovo asi 25 miliónov spracovaných zmlúv.

Automatizácia a digitalizácia, ktorú AMC prináša, zvyšuje úspešnosť a efektívnosť predajcov. Multiplatformová aplikácia zameraná na asistovaný predaj prináša nový rozmer do akvizície klientov. To zvyšuje rast produktivity a efektivity predaja, čo vytvára priestor pre zlepšenie služieb klientom.

V oblasti poisťovníctva sa mnoho rokov venujeme aj optimalizáciám v oblasti manažmentu poistných udalostí. Dôkladná znalosť procesov, od nahlásenia obhliadky, až po likvidáciu poistných udalostí, nám umožňuje zjednodušovať a zrýchľovať tieto činnosti a zvyšovať ich kontrolu.

Profesionálne likvidácie (ProLik) sú prepracovaným systémom, pre efektívne riadenie obhliadok a opráv poškodených predmetov. V najväčších poisťovniach na Slovensku a v Čechách ho využívajú tisícky interných zamestnancov a externých spolupracovníkov.

ProLik zabezpečuje centrálny manažment a účinné nástroje na meranie výkonnosti. Riadi schvaľovací proces a podstatne zvyšuje transparentnosť kalkulácií. Zjednodušenie a unifikácia celého procesu umožňuje vysokú mieru automatizácie a pozitívne vplýva na spokojnosť poistenca aj efektivitu poisťovne.

Riešenia pre dopravu

Akvizíciou spoločnosti Commander Services sme adoptovali 15-ročné znalosti a skúsenosti v oblasti telematiky a monitoringu vozidiel. Zber, prenos, spracovanie a využitie dát z vozidiel v reálnom čase, si vyžadujú kombináciu kompetencií z oblastí automotive, satelitných a mobilných technológií, vývoja a prevádzky aplikácií, ale aj podpory zákazníkov.

To, že sa nám to darí, potvrdzuje aj naše líderstvo v tomto segmente, s viac ako 30-percentným trhovým podielom na Slovensku. To predstavuje vyše 40 000 vozidiel u viac ako 7 000 zákazníkov.
Produkty a služby Commanderu reagujú na potrebu spoločností po efektívnom využívaní a správe ich vozových parkov.Umožňujú v reálnom čase sledovať polohu vozidiel aj s informáciami o ich prevádzke. Základom riešenia sú kvalitné jednotky vo vozidle, sofistikovaný systém v pozadí a intuitívna mobilná aplikácia. Súčasťou služby je nepretržitá zákaznícka podpora.

Najmladšia, dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, ktorej sa intenzívne venujeme, je zameraná na zlepšenie parkovania v mestách a obciach. Ak má samospráva zabezpečiť pozitívny posun v statickej doprave a zlepšiť situáciu pre vodičov aj obyvateľov, musí zvoliť vhodnú parkovaciu politiku a dôveryhodné nástroje na jej realizáciu.

ParkDots poskytuje komplexnú podporu pre zlepšenie parkovania v mestách. Je to modulárna platforma, ktorá podľa konkrétnych potrieb samosprávy zabezpečí monitorovanie obsadenosti parkovacích miest, úhradu parkovného, manažment rezidentského parkovania, kontrolu oprávnenosti parkovania, integráciu na iné platobné a parkovacie systémy. Používatelia majú mobilnú aplikáciu na platby, vyhľadávanie voľných parkovacích miest a veľa ďalších funkcií.

Riešenia pre verejnú správu

Pokladáme sa za špecialistov na rozpočtovanie a riadenie verejných financií. Hlboké vedomosti a skúsenosti akumulujeme už 25 rokov. Tím konzultantov, analytikov, vývojárov a ďalších expertov vybudovalo a zveľaďuje unikátny, sofistikovaný systém, vyvinutý výhradne pre rozpočtovanie.

Rozpočtový informačný systém (RIS) zabezpečuje návrh a úpravy rozpočtov na všetkých hierarchických úrovniach štátnej správy aj samosprávy. Je kľúčovým pilierom štátu pri správe verejných financií. Jeho služby využíva viac ako 10 000 používateľov v rámci 7 000 rozpočtových jednotiek.

RIS umožnil radikálnu zmenu procesov riadenia rozpočtu, zabezpečuje vyššiu efektivitu a prináša masívne úspory. To všetko aj vďaka lepšej kontrole a vyššej transparentnosti vynakladania prostriedkov na princípoch hodnoty za peniaze.

Víziu elektronickej samosprávy sme do života úspešne uviedli vďaka skúsenostiam s budovaním cloudových systémov, ktoré poskytujú softvér vo forme služieb. Tieto skúsenosti sme kooperáciou rozšírili o know-how zameraný na služby samosprávy vo vzťahu k občanom a firmám.

Mixom znalostí a adekvátnych riešení sme navrhli, zrealizovali a prevádzkujeme Dátové centrum obcí a miest (DCOM) - unikátne cloudové riešenie pre elektronické služby samosprávy. DCOM poskytuje výpočtový výkon, informačné systémy a softvérové aplikácie.

Vďaka tomu môžu milióny občanov, vo viac ako 2 500 obciach na Slovensku, komunikovať so samosprávou elektronicky. DCOM umožnil obciam úplnú digitalizáciu procesov súvisiacich s výkonom ich agendy. Je pokrokovou ukážkou eGov v praxi a za inovatívnosť získal ocenenie EuroCloud Slovakia Award 2015.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.