Top témy

Zbohom papier a atrament, prichádza digitalizácia vlastnoručného podpisu!

Eliminácia papierových výstupov bez nutnosti meniť zaužívané návyky a procesy. Autorizácia osôb a podpisovanie dokumentov digitalizovaným vlastnoručným podpisom.

Dôležitú úlohu v podnikových procesoch stále zohráva obeh papierových dokumentov. Často býva jediným dôvodom na používanie papierového média potreba zachytenia vlastnoručného podpisu zodpovednej osoby. Doterajšie snahy o náhradu vlastnoručného podpisu za elektronický podpis narážali na obmedzenia a neumožňovali úplnú náhradu podpisovania papierových dokumentov. Digitalizácie vlastnoručného podpisu je prostriedkom, ako sa jednoducho zbaviť papierových výstupov a nákladov s tým spojených, bez nutnosti meniť zaužívané zvyky a pri zabezpečení zákonnej požiadavky na zachovanie písomnej formy.

Kľúčovou súčasťou procesu integrácie a optimalizácie podnikových aplikácií je manažment obchodných procesov, ktorý v sebe zahŕňa riadenie interných a externých tokov údajov a vzťahov naprieč organizáciou (schvaľovacie procesy, výkazy). Rôzne aplikácie spracovávajú obchodné príležitosti (zmluvy, objednávky, dodacie listy, protokoly) a transakcie (faktúry, objednávky), ktorých súčasťou je podpisovanie zodpovednými pracovníkmi, dodávateľmi a klientami, overovanie identity. Dôležitú úlohu tu zohráva zachovanie transparentnosti a kontroly procesov. S procesmi samotnými sú väčšinou spojené pomerne vysoké náklady týkajúce sa vytvárania, spracovania, obehu a archivácie papierových dokumentov. Väčšina týchto dokumentov vyžaduje písomnú formu, ktorá bráni ich integrácii a optimálnemu prechodu na elektronický bezpapierový obeh dokumentov. Procesy sú zdĺhavé a málo efektívne.

Nedostatky doterajších prístupov

Doteraz používané metódy založené na elektronickom podpise vďaka svojim obmedzeniam neumožňujú úplnú náhradu podpisovania papierových dokumentov atramentom, prinášajú skôr ďalšie náklady. Napríklad zaručený elektronický podpis, ktorý je zakotvený v zákone ako náhrada písomnej formy sa stáva kvôli malej penetrácii a vysokým nákladom v aplikáciách z technického pohľadu ako nepostačujúci v hromadnom nasadení. Štandardný elektronický podpis nemá dostatočnú oporu v zákone. Podobne sú na tom aj iné formy prejavu vôle, ktoré by dostatočne a jednoznačne preukázali identitu osoby, ktorá vyjadrila súhlas inak ako vlastnoručným podpisom na papier.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Leo Barysz

Leo Barysz
Produktový manažér
leo.barysz@posam.sk


Viac o našej ponuke:

PosAm bSign