Top témy

Workforce management – technik na diaľkové ovládanie

Efektívne riadenie ľudí v teréne založené na systematickom plánovaní, operatívnom riadení a koordinácií v reálnom čase, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie stanovených časových parametrov a termínov.

Zaevidovať, Naplánovať, Zmanažovať, Vybaviť (maximálne efektívne) – kľúčové zaklínadlá v oblasti radenia pracovných tímov a ich práce v teréne (tzv. workforce management). Ak je vykonávaný účinne, predstavuje silný nástroj pre zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti nielen obchodných a „utilitných“ spoločností. Čo však urobiť preto, aby ľudia v teréne nedostali do ruky len ďalší komplikovaný skrutkovač na to, aby si mohli plniť svoje bežné pracovné úlohy?

Dispečing = alfa & omega

Základom efektívneho manažmentu ľudí v teréne, ktorých možnosť riadiť obvykle končí opustením areálu spoločnosti, je systematické plánovanie a koordinácia práce v reálnom čase z pozície dispečera alebo plánovača. Zavedením IT ako pracovného nástroja montérov, dostávajú riadiaci pracovníci možnosť kontrolovať a okamžite reagovať na aktuálnu situáciu v teréne. Ich úlohou je detailné plánovanie a prerozdeľovanie práce medzi jednotlivých členov tímu s ohľadom na ostatné termíny, plány zákaziek, stav rozpracovanosti, či aktuálnu polohu posádok v teréne.

Predovšetkým pri servisných činnostiach a neplánovaných opravách je kritickým faktorom úspechu dodržanie stanovených časových parametrov. Ide o garantované časy príchodu na miesto realizácie, resp. odstránenie poruchy, čo kladie zvýšené nároky na synchronizáciu zdrojov najmä v prípade, ak je na zásah potrebná prítomnosť špecializovaných pracovníkov alebo unikátnych náhradných dielov. Najdôležitejšou vlastnosťou dispečingu v rámci workforce managementu sa tak stáva jeho schopnosť pracovať v reálnom čase, s možnosťou kedykoľvek aktualizovať plán a zaradiť doň mimoriadne úlohy, ktoré je potrebné zrealizovať v čo najkratšom termíne. Samotné pridelenie a prioritizácia úloh však ešte nie je zárukou úspechu pri ich riešení. Nevyhnutným predpokladom je komunikácia – fyzická aj virtuálna. Nepredvídateľné udalosti, ako napr. nehoda na ceste a nemožnosť splnenia pracovnej úlohy, je vždy jednoduchšie a hlavne efektívnejšie riešiť s dispečerom priamo telefonicky ako vypisovať dlhé správy do mobilného zariadenia. Na druhej strane pre prácu v teréne je veľmi dôležitá aktuálnosť informácií uvedených v rámci pracovného príkazu, ktorú nie je možné dosiahnuť bez synchronizácie s ostatnými informačnými systémami spoločnosti.

Systémy pre riadenie posádok v teréne sú preto veľmi náročné na integrácie s okolitým „IT svetom“. Samozrejmosťou je integrácia workforce management systému (WFM) na CRM s cieľom mať aktuálne kontaktné údaje zákazníka či prepojenie na ERP ohľadne dostupnosti náhradných dielov. Do popredia sa však čoraz častejšie dostáva aj funkcionalita tzv. Knowledge managementu, ktorého cieľom je zdieľanie informácie naprieč posádkami v teréne. Majú tak k dispozícii napr. aktuálne príručky servisovaných zariadení, zoznam podobných porúch a ich riešení z minulosti a pod. Takáto informačná výmena je tak ďalšou možnosťou ako zefektívniť a pritom skvalitniť prácu montérov a servisných technikov.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Pavol Juraj

Juraj Pavol
Produktový manažér
juraj.pavol@posam.sk


Viac o našej ponuke:

PosAm Servio