Top témy

Outsourcing IT služieb včera, dnes a zajtra

Súčasné a budúce trendy v outsourcingu prevádzkových IT služieb. Dozrievanie trhu, profesionalizácia, zreálňovanie očakávaní a rast tlaku na ceny vyvažovaný technologickými inováciami.

Podľa údajov z IT Ročenky 2012 má trh s outsourcingovými službami v tomto roku dosiahnuť obrat 150 mil. USD. Nemajúc krištáľovú guľu si netrúfam predpovedať mieru trhového rastu. Zmyslom tohto článku bude skôr poukázanie na minulé a súčasné trendy vo vývoji a tieto doplniť aj o skromný odhad uberania sa outsourcingu IT služieb v blízkej budúcnosti.

Pred zrhuba desiatimi rokmi sa v USA a Západnej Európe realizovali najväčšie a dlhodobé outsourcingové kontrakty.
Niektoré aj desaťročné. Stačí spomenúť Deutsche Bank, Unilever, Endesa, Continenatal a ďalšie firmy, ktoré k tomuto kroku pristúpili. Mnohé z týchto firiem sa rozhodli pre offshoring, alebo nearshoring s cieľom získania čo najvýhodnejšej ceny vďaka lacnej pracovnej sile v strednej a východnej Európe, tí odvážnejší v Ázii. Výsledky boli rôzne. Dlhodobé zmluvy boli neskôr prehodnotené a umožnili tak nielen poskytovateľom, ale aj zákazníkom značnú mieru sebareflexie.

Na Slovensku sa pred štyrmi – piatimi rokmi písalo o výhodách a rizikách outsourcingu IT služieb a na konferenciách sa o tom viedla akademická debata s marketingovým podtónom. Dnes je outsourcing však bežná prax, ktorú slovenský IT trh dôkladne pozná tak na strane poskytovateľov, ako aj na strane zákazníkov. Práve roky hospodárskej transformácie – zámerne nevravím krízy – budú kľúčové pre ďalší rozvoj tohto odvetvia v slovenskom IT priemysle.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Michal BróskaMichal Bróska Riaditeľ divízie produktového manažmentu michal.broska@posam.sk

Viac o našej ponuke:

Prevádzkové IT služby