Top témy

Hybridné využívanie IT a cloud computing

Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov, alebo spôsobom ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.

„Think Cloud = Think Smart“ platí už aj na Slovensku
Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov alebo spôsobom, ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Napríklad Slovak Telekom poskytuje služby public IaaS už pre vyše 150 zákazníkov. Z množstva slovenských poskytovateľov cloudových služieb je dokonca možné si vyberať. Potrebujete IaaS či SaaS? Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.

Myšlienka hybridného prístupu, cloudu, či „Hybridného IT“ je pre firmy príťažlivá aj podľa zistenia analytikov. IDC vo svojom prieskume [1] uvádza, že v roku 2013 bola v nemeckom SMB a SME segmente stredná hodnota koeficientu adopcie cloudu 75% a viac, v podnikoch s 50-99 a 500-999 zamestnancami. Konkrétna otázka znela: „Využíva vaša firma v súčasnosti softvér alebo aplikáciu poskytovanú online alebo z cloudu?“ Odpovedalo na ňu celkovo 200 respondentov.

Hybridný cloud: čo to je?
Hybridný prístup ku cloudu, alebo „hybridné IT“ kombinuje lokálne systémy so službami z cloudu. V tomto modele niektoré aplikácie ostávajú bežať v produkčnom dátovom centre zákazníka a iné sú presunuté a poskytované z verejného či komunitného cloudu. Integrácia je manažovaná mechanizmami ktoré ponúka buď verejný cloud alebo integračná platforma bežiaca lokálne, prípadne obidve.

Pojem „hybridný cloud“ má niekoľko ďalších významov v závislosti na kontexte, pričom predpokladáme, že každý cloud je prevádzkovaný iným poskytovateľom.

Hybridný cloud prináša schopnosť prepojenia miesta, lokálnych zdrojov IT, manažovaných a/alebo dedikovaných služieb s cloudovými zdrojmi. Označuje sa ním tiež súčasné využívanie dvoch alebo viacerých rozdielnych cloudov (napr.: vlastný privátny + public) s výhodou viacerých modelov nasadenia.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák


Viac o našej ponuke:

Konsolidácia IT infraštruktúry