Top témy

Cloud Computing – očakávania a realita

Cloud a mobilné modely používania IT spolu s fenoménom sociálnych sietí predstavujú súčasné hnacie sily pre adopciu najmodernejších technológií v podnikoch aj medzi radovými konzumentmi. Analytikmi predpokladaný rýchly rast trhu, t.j. zvýšenie zákazníckeho dopytu po cloudových službách a propaganda pumpovaná do zákazníkov marketingom kvôli vysokým objemom predaja a ziskom stavia proti sebe očakávania zákazníkov od „mraku“ voči realite poskytovaných služieb. Pozrime sa stručne, ako vyzerá tento protiklad na Slovensku.

Čo vieme o cloude my?

Filozofiou a poslaním našej firmy sú užitočné technológie IT poskytované v prospech našich zákazníkov. Cloud znamená prelom v definovaní úžitkovej hodnoty a úlohy IT v podniku. PosAm sa intenzívne venuje téme centralizácie aplikácií a konsolidácie IT už takmer 15 rokov a cloudu posledných 5 rokov. Doteraz sme navrhli, vybudovali a podporujeme dva reálne cloudy: verejný TelekomCloud, ktorý prevádzkuje Slovak Telekom a rezortný cloud s názvom DataCentrum Obcí a Miest (DCOM), ktorý zastrešuje občianske združenie s názvom DataCentrum Elektronizácie Územnej Správy Slovenska (DEUS).

TelekomCloud využíva po cca 2 rokoch činnosti už vyše sto zákazníkov a je číslom jedna v skupine Deutsche Telekom AG (okrem samotného DT). Pestré zákaznícke spektrum TelekomCloudu siaha typovo od výrobných podnikov cez personálne agentúry, obchodné reťazce, IT firmy, neštátne finančné organizácie až po stávkové agentúry, vrátane štátnej lotérie. DCOM, ktorý sa v súčasnosti nachádza v štádiu pilotného projektu, poskytne eSlužby niekoľkým tisícom slovenských obcí a miest, za ktorými sa skrývajú desiatky tisíc používateľov - občanov.

Vedieť navrhnúť, implementovať a udržiavať cloudovú infraštruktúru je jedna časť našej práce. Druhá časť je hľadanie reálnych potrieb potenciálnych zákazníkov a takých cloudových služieb, ktoré im umožnia fokusovať sa na ich hlavné procesy, znížiť náklady na IT a zvýšiť jeho agilitu. Preto je neoddeliteľnou časťou našej činnosti aj zisťovanie záujmu zákazníkov jednak o cloud ako taký, a špecifické služby súčasne. Náš posledný prieskum medzi zákazníkmi v jednom segmente priniesol niektoré očakávané a súčasne zaujímavé poznatky, ktoré v nasledujúcich dvoch odstavcoch uvádzam v syntetickom a istým spôsobom zovšeobecnenom pohľade.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák


Viac o našej ponuke:

Konsolidácia IT infraštruktúry