Top témy

Cloud áno či nie

Cloud sa na Slovensku už považuje za reálnu možnosť ako outsourcovať IT ekonomicky efektívnym spôsobom. Existujú mnohé časti podnikovej infraštruktúry, ktoré má zmysel poskytovať, resp. odoberať z cloudu ako službu typu IaaS. Základnými rozhodovacími kritériami sú predovšetkým ekonomika, utilizácia, dostupnosť a bezpečnosť.

In-house realita

Typická infraštruktúra podniku sa skladá zvyčajne z primárneho a záložného dátového centra. Kľúčová infraštruktúra obsahuje Active directory, email, antivírus, ERP a CRM systémy s ich databázami. Dáta je potrebné zálohovať a informácie archivovať vo forme dokumentov. Štandardnú infraštruktúru dopĺňajú súborové servery a vo výrobnom podniku riadiace servery. Celú infraštruktúru je potrebné zabezpečiť a chrániť rôznymi spôsobmi. Na získanie, školenie a udržanie špičkových špecialistov vynakladajú firmy značné financie.

Životný cyklus jednotlivých komponentov dátového centra je zložitý procesne a nákladný finančne: analýza - špecifikácia – obstaranie – implementácia – zabezpečenie - aktualizácia / údržba – vyradenie. Tento istý cyklus je potrebný podstúpiť aj s podpornou infraštruktúrou: napájanie, chladenie, fyzické a elektronické zabezpečenie, protipožiarny systém a ďalšie. Aj samotné priestory datacentra predstavujú nákladovú položku.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Peter Krošlák

Peter Krošlák


Viac o našej ponuke:

Konsolidácia IT infraštruktúry