TechDays 2021 Tále

30. septembra 2021 o 09:00, Hotel Partizán, Tále

Poskytovanie IT formou služby naberá na význame a popularite. Organizácia rýchlo získa podporu a výhody z moderných IT riešení, pričom eliminuje riziká spojené s prevádzkou IT a technologickým dlhom. Služba je k dispozícií v čase a rozsahu, ktorý zákazník potrebuje, platba za službu zahŕňa iba to, čo bolo spotrebované. To zásadne mení model firemných výdavkov a prináša významnú úsporu nákladov.

Program

Registrácia a občerstvenie

COVID podmienky pre vstup na TechDays

Pre všetkých zúčastnených bude platiť systém podľa aktuálneho COVID automatu O-T-P.

Očkovanie: Každý, kto predloží, že od druhej očkovacej dávky uplynulo viac ako 14 dní.

Test: Preukázanie sa negatívnym Ag (48h.)/PCR (72h.).

Prekonaná choroba: Neuplynulo viac ako 180 dní od pozitívneho Ag/PCR testu.

COVID Automat

Privítanie a úvodné slovo

Anton Janetka, Obchodný riaditeľ, PosAm

Milan Štiblický, Business Development Manažér, PosAm

Disaster recovery v cloude

Peter Mihalovič, Solution Architect, PosAm

Vybudovanie a prevádzka záložného dátového centra je náročná a nákladná úloha. S cloudovými službami, správnymi nástrojmi a automatizáciou je možné ju splniť podstatne efektívnejšie. Je však potrebné vytvoriť disaster recovery model vhodný pre rôzne typy aplikácií a úrovne dostupnosti podľa definovaných SLA parametrov tak, aby dáta boli v bezpečí a aplikácie dostupné. Dôležité je aj prispôsobiť monitoring a správu takto rozšíreného dátového centra. V krátkej prezentácii Vám ukážeme ako na to.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Pohľad na služby Microsoft Azure ako ich isto nepoznáte …

Lukáš Okáľ, Terrirory Channel Manager, Microsoft

Viete s čím všetkým vám môžu pomôcť služby Microsoft Azure? Viete ako optimalizovať náklady na prevádzku vašich riešení v prostredí Microsoft Azure? Vypočujete si niekoľko rád, na čo myslieť pred migráciou do cloudu.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Starostlivosť o koncové zariadenia v novom normále

Martin Bróska, Vedúci oddelenia presales, PosAm

Uplynulé obdobie spojené s epidémiou COVID-19 predstavuje nové výzvy na prevádzku služieb pre koncových používateľov. Práca z domu, kolaborácia na diaľku a bezpečnosť predstavujú problémy, s ktorými sa firmy rozhodli vysporiadať rôznymi spôsobmi. Dlhodobé fungovanie v týchto podmienkach postupne formuje nové zásady a pravidlá pre fungovanie v tomto zmenenom prostredí, ktoré pravdepodobne bude trvalé – tzv. „New Normal“.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Náročná cesta jednoducho a bezpečne

Andrej Gurský, Solutions Consultant, Hitachi Vantara

Nestačí, aby bolo úložisko rýchle a efektívne. Musí byť aj dostatočne agilné na podporu cloudových iniciatív, moderných kontajnerových riešení a distribuovaných aplikácií. Inovatívna spoločnosť Hitachi Vantara s novou generáciou svojich riešení je pripravená pomôcť vám v cloud-first stratégii a modernizácii IT.

Obed

Kampusové siete od Slovak Telekom

Robert Trunkvalter, Head of Digital Infrastructure, Slovak Telekom

Kampusová sieť je lokálna privátna bezdrôtová sieť, ktorá funguje nezávisle na verejnej mobilnej sieti, je prispôsobená individuálnym potrebám a vyhovuje súčasným, ale najmä budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0. Výhodou kampusovej siete je možnosť použiť iba vybrané zariadenia v rámci kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Túto sieť je zároveň možné prispôsobovať či kombinovať s verejnými sieťami. Cieľom kampusových sietí je sprístupniť podnikom moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.

STIAHNI PREZENTÁCIU

HPE GreenLake – “všetko” as a Service

Ondrej Belica, GreenLake Sales Specialist, HPE

Hewlett Packard Enterprise prináša inovácie v náhľade na využívanie IT zdrojov v celom IT ekosystéme (EDGE – to – CLOUD). “As a Service” služby dodávané “lokálne”, rastú vo svete rýchlejšie ako verejné cloudy. Cloud nie je cieľová destinácia, ale skôr inšpirácia a len jeden z možných spôsobov efektívneho využívania IT zdrojov a HW prostriedkov. Princípy, možnosti a skúsenosti s “konzumovaním” IT od Hewlett Packard Enterprise Slovakia budú predmetom prezentácie.

STIAHNI PREZENTÁCIU

Q&A

Mian Štiblický, Business Development Manažér, PosAm

Kvíz / Záver

Mian Štiblický, Business Development Manažér, PosAm

Speakers

Partneri

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.