Top témy

Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu

PosAm pracuje na riešení, ktoré radikálne zlepší proces likvidácie poistných udalostí automobilov v Českej pojištovni. Po implementácií komunikačného portálu bude mať poisťovňa a jej zmluvné autoservisy k dispozícií systém pre obhliadky a likvidácie poistných udalostí automobilov, ktorý významne zefektívni celý proces a pozitívne ovplyvní zákaznícku skúsenosť a spokojnosť.

Od nového komunikačného portálu pre likvidáciu poistných udalostí si poisťovňa sľubuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu informácií medzi poisťovňou a servismi. Automatizácia niektorých procesov likvidácie a prepojenie na viaceré interné aj externé systémy výrazne zefektívni celý proces a skvalitní služby pre zákazníkov.

Vyššia efektivita bude mať pozitívny dopad na plnenie nákladových cieľov. Zvýši sa počet obhliadok vykonávaných servismi na úkor obhliadok vykonávaných poisťovňou. To zníži potrebu komunikácie s poisťovňou, odbremení oddelenia likvidácie od hovorov, zníži administratívnu náročnosť a zefektívni prácu likvidátorov.

Nový proces bude mať pozitívny dopad aj na zákaznícku skúsenosť. a spokojnosť. Rýchlejšie a bezproblémovejšie vybavenie poistných udalostí bude mať priamy dopad aj na vyššiu spokojnosť zákazníkov. Nový systém umožní zasielanie detailných aktuálnych informácií o vývoji poistnej udalosti, vrátane presných informácií o jednotlivých krokoch vykonávaných servisom.

Prínosom bude nový portál pre likvidáciu škodových udalostí aj pre asi 1500 zmluvných autoservisov poisťovne. Tie budú môcť začať rýchlejšie práce na zákazke a budú môcť flexibilnejšie riešiť potrebné zmeny v rozsahu opráv, keďže budú mať rýchlejšiu spätnú väzbu a lepšie informácie o priebehu likvidácie škodovej udalosti.

Servisom prácu zjednoduší a uľahčí aj mobilná verzia portálu. Tá reaguje nielen na meniace sa zvyklosti a požiadavky používateľov, ale aj dodávateľov. Schopnosť prispôsobiť s technologickým trendom importérov v oblasti predaja a likvidácie by mala priniesť poisťovni dodatočnú konkurenčnú výhodu.

O PosAm

PosAm má 15 ročné skúsenosti s aplikačnou podporou kľúčových procesov poisťovní. Pre najväčšiu slovenskú poisťovňu zabezpečuje aplikačnú podporu predaja aj likvidácie poistných udalostí. Unikátne kompetencie má aj v oblasti odhaľovania poistných podvodov. V uplynulom roku PosAm masívne investoval do modernizácie svojich poisťovníckych riešení. Tie patria k špičke vo svojej oblasti a poskytujú zákazníkom PosAm netriviálnu konkurenčnú výhodu.

O Českej pojišťovni

Česká pojišťovna je univerzálnu poisťovňu so 190 ročnou tradíciou. Dnes je súčasťou Generali CEE Holdingu. Česká pojišťovna je najväčšou poisťovňou na českom trhu s temer štvrtinovým trhovým podielom. Má približne 5600 zástupcov na asi 4500 distribučných miestach a spravuje asi sedem miliónov poistných zmlúv.

Zdieľajte

späť hore