Top témy

Budgetspecialists.eu na GLOBSEC Tatra Summite

V Bratislave sa 27.-30. októbra uskutočnil GLOBSEC Tatra Summit. Ten patrí medzi popredné svetové podutia zamerané na globálnu bezpečnosť, ale rieši aj aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Za päť rokov si Tatra summit získal renomované miesto medzi podujatiami v celej Európe a bol určite top podujatím slovenského predsedníctva EÚ. Medzi partnerov podujatia patril aj PosAm.

Vysokú úroveň podujatia podčiarkla účasť popredných predstaviteľov z európskych krajín a orgánov Európskej únie. Na podujatie prišli ministri financií zo Slovenska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka a Írska, päť eurokomisárov, sedem vysokých predstaviteľov zo západného Balkánu, ministri pre energetiku z Nórska, Bulharska a Rumunska či predstavitelia diplomacie viacerých štátov EÚ.

Účastníci diskutovali o pálčivých európskych témach a prezentovali názory na možnosti riešenia súčasnej migračnej, ekonomickej a bezpečnostnej krízy. V rámci týchto tém sa semináre venovali ekonomickej a monetárnej únii, energetickej únii, jednotnému digitálnemu trhu, transatlantickým vzťahom, migračnej kríze. Súčasťou podujatia bolo aj Investičné fórum, ktoré dalo vizionárom a popredným lídrom z biznisu priestor pre vytváranie nových investičných príležitostí.

PosAm, ako partner konferencie, pripravil špeciálne pre túto príležitosť novú prezentáciu svojich IT riešení pre verejný sektor, s dôrazom na kľúčovú kompetenciu spoločnosti – rozpočtovanie vo verejnej správe.

Jednoznačne najdôležitejším riešením v tejto oblasti je Rozpočtový informačný systém, ktorý slúži na správu štátneho rozpočtu. Systém podporuje procesy súvisiace s prípravou a úpravami rozpočtu, ovplyvňuje jeho čerpanie a zabezpečuje monitoring a hodnotenie jeho čerpania. Tieto procesy podporuje konzistentne na všetkých hierarchických úrovniach verejnej správy aj samosprávy.

Rozpočtový informačný systém za 20 rokov existencie prispel k transformácií verejných financií štátu. O 80% zrýchlil prípravu rozpočtu. Desaťnásobne zvýšil úroveň detailu dát, s ktorou je možné pracovať. Z týždňov na hodiny sa skrátil čas potrebný na rozpis rozpočtu. V reálnom čase sú dostupné informácie o čerpaní rozpočtu, ktorých získanie trvalo v minulosti mesiace.

Výsledkom tých zmien je zásadné zjednodušenie procesov a zvýšenie ich kvality, výrazné úspory verejných financií, ich efektívnejšie vynakladanie, zlepšenie kontroly čerpania prostriedkov a zmysluplnosti ich vynakladania, zvýšenie transparentnosti. Toto všetko vďaka jednému systému.

Viac o riešení sa mohli účastníci dozvedieť na stránke www.budgetspecialists.eu

Zdieľajte

späť hore